Menu

Tạo menu trên màn hình chat cho khách hàng, giúp điều hướng khách vào các thông tin quan trọng một cách nhanh nhất Khi khách lần đầu nhắn tin đến page, các thông tin Tiêu đề chào mừng và Nút bắt đầu sẽ được hiển thị Tạo menu: (tối đa 20 menu)

  • Bấm vào nút Thêm menu để tạo menu mới

  • Bấm vào tên menu để chỉnh sửa: tên menu, đường đẫn của menu (có thể dẫn đến một kịch bản hoặc liên kết đến website, sàn TMĐT)

Last updated