Gỡ app FB cấp lại quyền

Bước 1. Truy cập vào trang quản lý ứng dụng doanh nghiệp của bạn như bên dưới:

Từ Facebook cá nhân chọn "Cài đặt & quyền riêng tư" => chọn tiếp "Cài đặt"

Bước 2. Chọn app "Nhanh.vn" gỡ app

Tại trang "Cài đặt" đã chọn ở bước 1, menu điều hướng bên trái kéo xuống chọn "Tiện ích tích hợp cho doanh nghiệp"

Bước 3. Sau khi gỡ app

Gỡ app "Nhanh.vn" xong bạn cần quay lại màn hình đăng nhập của chat.nhanh.vn, nhấn tải lại trang và cấp lại quyền

Làm theo các bước cấp quyền để sử dụng.

Last updated