Doanh thu theo sản phẩm

Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tổng bán, tổng trả, doanh số, doanh thu, lợi nhuận,... của từng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó mà có những chính sách phát triển hay đẩy mạnh sản phẩm có doanh thu cao và cải thiện hay giảm bớt sản phẩm có doanh thu thấp

Để xem báo cáo bạn truy cập vào Báo cáo > Doanh thu > Theo sản phẩm

Tổng quan báo cáo

Bộ lọc báo cáo

SốTênÝ nghĩa

1

Thời gian

Khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

2

Cửa hàng

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn

3

Danh mục

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều danh mục được chọn

4

Kiểu

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều kiểu xuất nhập kho được chọn

5

Sản phẩm

Lọc riêng một sản phẩm được tìm kiếm

6

Trạng thái

Chỉ xem báo cáo của một hoặc tất cả trạng thái sản phẩm

7

Thương hiệu

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều thương hiệu được chọn

8

Loại nhân viên

Lọc xem báo cáo của những sản phẩm có hóa đơn có nhân viên thu ngân hoặc nhân viên bán hàng

9

Tồn theo sp cha

Lọc xem báo cáo theo sản phẩm cha hay từng sản phẩm con

10

Lợi nhuận

Lọc xem báo cáo theo lợi nhuận âm hay dương

11

Danh mục nội bộ

Chỉ xem báo cáo của một danh mục nội bộ được chọn

12

Nhà cung cấp

Lọc xem báo cáo những sản phẩm có nhập của nhà cung cấp được tìm kiếm

13

Nhân viên

Lọc xem báo cáo của những sản phẩm có hóa đơn có nhân viên bán hàng được tìm kiếm

Tổng bán, tổng trả và tổng doanh thu sản phẩm trong khoảng thời gian bộ lọc, trong đó:

 • Tổng bán bao gồm: Số lượng, Tổng

 • Tổng trả bao gồm: Số lượng, Tổng

 • Tổng doanh thu gồm: Tổng doanh thu, Lợi nhuận (=Tổng doanh thu-Tổng giá vốn)

Nút thao tác bao gồm:

 • Xuất excel

 • In báo cáo

Bảng thống kê chi tiết

STTTênCách tínhÝ nghĩa

2

Mã vạch sản phẩm

Mã vạch sản phẩm

3

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm

4

Danh mục

Danh mục sản phẩm

5

Sản phẩm

Tên sản phẩm

6

Ảnh

Ảnh

7

Giá vốn hiện tại

Lấy theo giá vốn hiện tại mới nhất của sản phẩm

8

Giá bán

Lấy theo giá bán trên thông tin chung của sản phẩm

9

Giá sỉ

Lấy theo giá sỉ trên thông tin chung của sản phẩm

10

Tổng bán

Số lượng x Giá

Tổng số lượng và giá trị bán ra

11

Tổng trả

Số lượng x Giá

Tổng số lượng và giá trị trả về

12

Doanh số

Tổng bán - Tổng trả

Doanh số trước chiết khấu

13

Chiết khấu

Chiết khấu tùy theo từng hóa đơn

14

Bảo hành mở rộng

Bảo hành mở rộng cho từng sản phẩm (nếu có)

15

VAT

Thuế VAT cho từng sản phẩm trong từng hóa đơn (nếu có)

16

Tiêu điểm

Giá trị điểm tích luỹ của khách sử dụng được quy đổi ra tiền

Đây cũng có thể hiểu là chiết khấu, nhưng biểu hiện dưới dạng điểm tích luỹ được quy đổi

17

Doanh thu

= Doanh số[12]- Chiết khấu[13]- Tiêu điểm[16]

Tổng giá trị hàng bán thu về sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu, tiêu điểm

18

Giá vốn

Tổng giá vốn của sản phẩm ghi nhận theo thời điểm ghi nhận doanh thu

19

Lợi nhuận

= Doanh thu[17]- Giá vốn[18]

Lợi nhuận thu về

Chú thích

 • Doanh thu = Tổng bán - Tổng trả + Bảo hành mở rộng (BHMR) - Chiết khấu - Tiêu điểm.

 • Giá vốn = Tổng giá vốn của sản phẩm ghi nhận theo thời điểm ghi nhận doanh thu

 • Tổng bán = Tổng các phiếu Xuất bán lẻ, bán sỉ, chuyển hàng chưa trừ chiết khấu.

 • Trả lại = Tổng các phiếu Nhập bán lẻ, bán sỉ, chuyển hàng.

 • Lợi nhuận = Doanh thu - Tổng giá trị các sản phẩm XNK tính theo giá vốn.

Ví dụ

Tại ví dụ này có sản phẩm "Giày lười-39" với các thông số chi tiết như sau:

 • Tổng bán = 200.000 (giá trị sản phẩm)

 • Doanh số = 225.000 = 200.000 + 25.000 (= tổng bán + BHMR)

 • Doanh thu = 174.000 = 200.000 + 25.000 - 50.000 - 1.000 (=Tổng bán - Tổng trả + Bảo hành mở rộng (BHMR) - Chiết khấu - Tiêu điểm)

Để xem chi tiết hóa đơn này, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào số tiền được bôi xanh ở cột Doanh số. Khi đó sẽ nhảy ra giao diện danh sách hóa đơn như sau:

Câu hỏi thường gặp

1.Có phải giá trị Tổng bán ở đây là lấy số lượng nhân với giá trị ở cột Giá bán không?

 • Không phải. Cột Giá bán ở đây là lấy theo thông tin chung của sản phẩm. Giá trị này nhập khi tạo mới sản phẩm và chỉ để hiển thị đại diện

 • Tổng bán ở đây là tổng giá trị của những hóa đơn bán ra, mỗi hóa đơn có thể có một giá bán khác nhau.

Last updated