Nợ quà tặng

Nợ quà tặng

 • Tính năng nợ quà tặng nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp đang chạy chương trình khuyến mãi mua sản phẩm A được tặng kèm sản phẩm B, với số lượng khách mua hàng quá nhiều dẫn tới sản phẩm tặng kèm B không đủ, tính năng nợ quà tặng sẽ lưu trữ lại thông tin hóa đơn - các sản phẩm quà tặng còn nợ để sau đó Doanh nghiệp nhập hàng bổ sung sản phẩm B tặng bù cho khách.

Trang danh sách nợ quà tặng

Các cộtÝ nghĩa

Hóa đơn

ID hóa đơn mua hàng của khách, Doanh nghiệp có thể nhấn vào ID đơn để xem chi tiết hóa đơn mua hàng của khách hàng.

Cửa hàng

Cửa hàng tạo hóa đơn.

Ngày hẹn trả

Ngày hẹn trả quà tặng cho khách hàng. Ngày hẹn trả mặc định trên hệ thống là 4 ngày kể từ ngày tích nợ quà tặng.

Khách hàng

Thông tin người mua hàng bao gồm tên, SĐT, địa chỉ.

Sản phẩm

Mã - tên sản phẩm tặng

Giá

Giá bán lẻ mặc định của sản phẩm tặng

SL

Số lượng sản phẩm tặng.

Tồn kho

Tồn kho

Trạng thái

Cài đặt

Tạo phiếu trả quà tặng hoặc xóa hóa đơn

Bộ lọc trang nợ quà tặng

 • Bộ lọc cơ bản

  • Cửa hàng: Lọc theo cửa hàng nợ quà tặng

  • ID hóa đơn: Lọc theo ID hóa đơn bán hàng

  • Sản phẩm: Lọc theo tên/mã sản phẩm nợ quà tặng

  • Hẹn trả từ ngày / đến ngày: Khoảng ngày hẹn trả quà tặng từ ngày X đến ngày Y

  • Trạng thái: Lọc theo trạng thái của hóa đơn nợ quà tặng, còn nợ hoặc đã gửi quà.

  • Khách hàng: Lọc theo tên / sđt khách hàng.

Cách trả quà tặng

 • Tham khảo hướng dẫn thêm hóa đơn nợ quà tặng tại đây

 • Bước 1: Tìm hóa đơn cần trả quà tặng theo ID hóa đơn hoặc thông tin khách hàng (SDT)

 • Tại giao diện danh sách hóa đơn nợ quà tặng sẽ hiển thị các sản phẩm quà tặng đã trả như sau:

Last updated