Meta Conversions API

 • Từ 2024: các sự kiện chuyển đổi như Mua hàng sẽ được chuyển về Trình quản lý quảng cáo của Meta theo API mới là Conversions API (CAPI) thay cho API cũ Events API.

 • Các fanpage cần cài đặt để có thể đồng bộ sự kiện mua hàng lên Facebook.

 • Hiện tại Facebook vẫn đang hỗ trợ cả 2 loại API, nếu bạn chưa cài đặt CAPI, Vpage sẽ vẫn bắn sự kiện dùng Events API, nhưng khuyến cáo bạn nên kết nối Conversations API để tránh gián đoạn khi Facebook bỏ Events API.

Giới thiệu Conversions API

 • CAPI là một phương thức mới giúp gửi các sự kiện chuyển đổi (VD: Thêm vào giỏ hàng, Mua hàng...) về Trình quản lý Quảng cáo (Ads Manager). Events API cũ chỉ hỗ trợ với Facebook thì nay CAPI đã hỗ trợ cả Instagram.

 • CAPI giúp cho nhà quảng cáo, khi dùng Vpage, có thể gửi dữ liệu đơn hàng về cho Meta. Các dữ liệu đó được lưu trữ tại một Tệp dữ liệu (Dataset).

 • Dựa trên những dữ liệu này, Facebook sẽ có thể tự động học hỏi và tối ưu quảng cáo để tiếp cận đúng tệp khách hàng của bạn hơn, giúp quảng cáo của bạn sẽ hiệu quả hơn.

 • CAPI chỉ cần một API duy nhất cho toàn bộ dữ liệu sự kiện từ các nguồn khác nhau.

 • Xem chi tiết về CAPI theo tài liệu của Facebook tại đây.

Cách cài đặt CAPI

 • Câu hỏi: Bạn cần làm gì để cài đặt CAPI?

Trả lời: Bạn không phải làm gì cả vì hiện tại Vpage và Meta đã tự động chuyển toàn bộ khách hàng sang CAPI. Nếu không có một mục đích đặc biệt (VD: cài đặt CAPI cho Instagram, tạo thêm và kiểm soát data set trên Event Manager...) bạn không cần làm gì thêm.

 • Để xem và quản lý việc liên kết CAPI trên Vpage: Bạn truy cập mục Cài đặt > Meta Conversions API tại đây.

 • Nếu fanpage của bạn có hiện Dataset ID, nghĩa là đã được chuyển đổi sang CAPI.

 • Nếu bạn không thấy fanpage hiện thị Dataset ID, bạn có thể bấm vào nút Kết nối và làm theo các hướng dẫn của Meta để kết nối Dataset.

Dataset (Tệp dữ liệu)

 • Tệp dữ liệu giúp bạn kết nối và quản lý dữ liệu sự kiện từ các nguồn khác nhau. Nguồn này có thể là cả website, ứng dụng mobile, dữ liệu bán hàng tại quầy, dữ liệu nhắn tin từ các bên thứ 3 như Vpage,...

 • Nói cách khác, tệp dữ liệu sẽ là nơi lưu trữ tất cả các hoạt động từ các nguồn khác nhau mà bạn liên kết.

Cách tạo và quản lý Tệp dữ liệu

 • Bạn có thể có nhiều tệp dữ liệu khác nhau.

 • Để quản lý tệp dữ liệu, bạn sẽ cần sử dụng Event Manager (trình quản lý sự kiện).

 • Meta Event Manager (trình quản lý sự kiện) là một công cụ giúp bạn theo dõi và quản lý các dữ liệu sự kiện. Tại đây, bạn có thể cài đặt, theo dõi, gỡ lỗi các nguồn dữ liệu bạn đã cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng Trình quản lý sự kiện để so sánh chéo các sự kiện từ các nguồn khác nhau, hoặc tạo tệp khách hàng.

 • Quản lý tệp dữ liệu tại link: “https://business.facebook.com/events_manager2/list/dataset/<ID tệp dữ liệu của bạn>”

 • Xem chi tiết về Trình quản lý sự kiện tại đây.

Gửi giá trị đơn hàng sang Meta

 • Sau khi bạn kết nối CAPI hoặc vẫn đang dùng Events API, các đơn hàng (tạo từ Facebook và Instagram) sẽ được Vpage gửi lên trình quản lý quảng cáo của Facebook:

  • Giúp xem báo cáo Ads biết được doanh thu.

  • Giúp Facebook tối ưu quảng cáo tốt hơn.

  • Giúp mở khóa tính năng Tối ưu lượt mua hàng trên Facebook Ads.

Cài đặt gửi sự kiện mua hàng

 • Bạn có thể truy cập tại mục Cài đặt > Meta Conversions API trên Vpage để cài đặt cho tính năng này.

Khi bạn nhấn bật xanh lựa chọn nào, hệ thống sẽ tự động cài đặt tính năng đó.

Lưu ý: Bắt buộc 1 trong 2 lựa chọn sẽ được bật xanh, và không thể cùng lúc bật xanh 2 lựa chọn.

 • Gửi toàn bộ đơn tạo trên Vpage sang Facebook: Hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu của tất cả đơn hàng được tạo trên Vpage sang Facebook.

 • Chỉ gửi những đơn được tạo từ hội thoại tới từ quảng cáo (có ghi nhận ad_id ở hội thoại đó): Hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu của tất cả đơn hàng được tạo từ hội thoại có gắn ad_id trên Vpage sang Facebook.

Lưu ý: Khi dùng Vpage thì ngay bên phải có sẵn khung tạo đơn hàng. Còn nếu vào Nhanh.vn tạo đơn thì sẽ không được ghi nhận vì tạo đơn hàng cần gắn với thông tin hội thoại Facebook thì mới đồng bộ với Facebook được.

 • Sau khi bạn bật cài đặt, Vpage sẽ ghi nhận dữ liệu và đẩy lên trình quản lý quảng cáo của Meta theo 2 cách bên dưới:

Khai báo tự động theo đơn hàng

Khai báo thủ công

 • Tự khai báo thủ công nếu chỉ dùng chat, không tạo đơn (nhấm vào Giỏ hàng ở góc hội thoại)

Báo cáo tạo đơn hàng sang Meta

 • Bạn truy cập Báo cáo > Tạo đơn hàng sang Meta

 • Báo cáo tổng hợp dữ liệu từ cả đơn tạo tự động ở bên phải khung chat hoặc khai báo thủ công ở trang chi tiết hội thoại. Đây chính là dữ liệu Vpage gửi lên trình quản lý quảng cáo của Meta, nay hiện ra để giúp bạn theo dõi thêm lịch sử này.

Lưu ý: Dữ liệu này được lưu trữ 6 tháng, các báo cáo cũ hơn xin vui lòng xem ở báo cáo đơn hàng bên POS Nhanh.vn hoặc xem trên trình quản lý quảng cáo của Meta.

 • Bạn có thể xem 2 tab thống kê tổng theo từng ngày hoặc chi tiết theo từng đơn hàng.

Trên vpage khi bạn truy cập page thì vpage sẽ tự động lấy dataset đang được gắn với page đó

Khi đã lấy đc dataset rồi thì khi tạo đơn, vpage sẽ tự động gửi theo cài đặt của vpage qua CAPI thay vì events api.

Last updated