Sản phẩm dụng cụ

Sản phẩm dụng cụ

Những tư liệu lao động không xếp vào tài sản cố định, không phân biệt giá trị và thời gian sử dụng sẽ được coi là sản phẩm công cụ, dụng cụ, dùng cho sản xuất kinh doanh, cho quản lý, hoặc cho các mục đích khác, ví dụ như:

 • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng.

 • Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc.

 • Các đồ dùng chuyên dùng cho sản xuất, lắp đặt.v.v

Lưu ý Không nên chuyển qua lại từ loại sản phẩm dụng cụ sang các loại sản phẩm khác vì logic tồn khác nhau dẫn tới sai lệch tồn kho

Tạo sản phẩm dụng cụ

Thêm trực tiếp

 • Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm > Thêm mới.

 • Bước 2: Chọn loại sản phẩm Dụng cụ và khai báo các trường thông tin cơ bản.

 • Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất.

Nhập từ excel

 • Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm > Thêm mới > Nhập từ Excel

 • Bước 2: Tải file mẫu, khai báo các thông tin cần thiết và lưu file Excel

 • Bước 3: Upload file Excel lên phần mềm và ấn lưu

 • Tham khảo cách thêm sản phẩm tại đây

Nhập xuất kho sản phẩm dụng cụ

 • Nhập kho: Nhập kho bình thường tại Kho hàng > Xuất nhập kho > Thêm mới > Nhập kho.

 • Xuất kho: thao tác tương tự, tham khảo hướng dẫn chi tiết xuất nhập kho sản phẩm tại đây

Lưu ý: đối với sản phẩm dụng cụ vẫn có thể kiểm kho như sản phẩm thường.

Báo cáo

Báo cáo tồn kho

 • Đối với các báo cáo về tồn kho tương ứng với sản phẩm dụng cụ sẽ có các Báo cáo Tổng xuất nhập kho và Báo cáo tồn kho theo Nhà cung cấp mới hiển thị thông tin xuất nhập của sản phẩm này, các báo cáo tồn kho khác thì không.

Báo cáo doanh thu

 • Nếu có các hoạt động xuất bán qua các thao tác bán hàng, đặt hàng online, loại sản phẩm dụng cụ, sẽ vẫn ghi nhận doanh thu, giá vốn tại các báo cáo doanh thu.

Dự báo nhập hàng.

 • Nếu có các hoạt động xuất bán qua các thao tác bán hàng, đặt hàng online > Khi tạo báo cáo dự báo nhập hàng sẽ hiển thị ra các thông tin cần nhập.

Last updated