Thêm hóa đơn bán lẻ

Phím tắt

 • Để thêm mới hóa đơn bán lẻ, doanh nghiệp có thể truy cập Bán hàng/Bán lẻ/Thêm mới hoặc truy cập tại đây

 • Tại giao diện hóa đơn bán lẻ có các phím tắt giúp doanh nghiệp hoặc các bạn nhân viên có thể thao tác nhanh hơn

  • F1: Thêm hóa đơn

  • F3: Tìm sản phẩm

  • F4: Khách hàng

  • F6: Chiết khấu tổng hóa đơn.

  • F8: Tiền mặt

  • F9: Lưu hóa đơn

  • F10: Lưu và in hóa đơn.

Thêm hóa đơn bán lẻ

  • Doanh nghiệp có thể sử dụng máy đọc mã vạch để quét mã vạch của sản phẩm bán hoặc gõ tên/mã sản phẩm (tối thiểu 3 kí tự để hiển thị bộ gợi ý). Nếu sử dụng máy quét mã vạch, có 3 cách để thao tác trên Phần Mềm như sau:

   • Cách 1: Quét 1 lần sản phẩm sẽ hiển thị sản phẩm với số lượng là 1, quét 2 lần sẽ hiển thị số lượng là 2,...

   • Cách 2: Doanh nghiệp có thể quét 1 lần để hiển thị sản phẩm với số lượng là 1 và điền thủ công số lượng sản phẩm khách mua tại cột SL.

  • Điền giá bán của sản phẩm hoặc tiền chiết khấu cho từng sản phẩm sản phẩm. (hoặc cài đặt sẵn các chương trình chiết khấu cho hóa đơn tại đây)

   • Lưu ý: 1 hóa đơn chỉ cho phép sử dụng chiết khấu theo từng sản phẩm hoặc chiết khấu trên tổng hóa đơn, không được phép sử dụng đồng thời cả 2 loại chiết khấu cùng lúc

   • Doanh nghiệp có thể phân quyền cho nhân viên có quyền sửa giá bán sản phẩm hoặc sửa chiết khấu sản phẩm tại đây (Doanh nghiệp chỉ nên cấp cho nhân viên quyền tự sửa chiết khấu, không nên cấp quyền sửa giá bán sản phẩm)

 • Các Doanh nghiệp có sử dụng tính năng quà tặng có thể thêm quà tặng thủ công hoặc thêm quà tặng tự động theo chương trình quà tặng. Thao tác thêm quà tặng như sau:

  • Đối với quà tặng tự động, sau khi chọn sản phẩm sẽ hiển thị luôn quà tặng - số lượng ở dưới tên sản phẩm

  • Lưu ý: chỉ tích (3) nợ quà tặng nếu số lượng quà tặng trong cửa hàng không đủ, nếu đủ số lượng bỏ trống bước này nếu không sẽ làm sai lệch số lượng tồn sản phẩm quà tặng tại cửa hàng với phần mềm. (tham khảo hướng dẫn sử dụng nợ quà tặng tại đây)

 • Bước 2: Nhập khách hàng

  • Khai báo các thông tin cơ bản của khách hàng như tên/số điện thoại....

  • Doanh nghiệp có thể cài đặt bắt buộc nhập thông tin khách hàng hoặc không tại đây _(Đối với doanh nghiệp có sử dụng module kế toán bắt buộc cần nhập thông tin khách hàng để kiểm soát thu chi - công nợ trên từng hóa đơn)

 • Để tránh trường hợp các bạn thu ngân (hoặc nhân viên bán hàng) khi tạo đơn bỏ sót không khai báo nhân viên bán hàng, doanh nghiệp có thể bật cài đặt bắt buộc nhập nhân viên bán hàng khi tạo hóa đơn tại đây

 • Bước 3: Thanh toán

  • Điền tiền chiết khấu cho tổng hóa đơn (F6) Lưu ý: 1 hóa đơn chỉ cho phép sử dụng chiết khấu theo từng sản phẩm hoặc chiết khấu trên tổng hóa đơn, không được phép sử dụng đồng thời cả 2 loại chiết khấu cùng lúc

  • Khai báo phương thức thanh toán của khách hàng (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ)

  • Đối với doanh nghiệp sử dụng module kế toán cần lưu ý như sau:

   • Khai báo đúng phương thức thanh toán và số tiền khách hàng thanh toán, chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng để dòng tiền kế toán khớp với thực tế. (Ví dụ khách hàng thanh toán 200.000đ tiền mặt và chuyển khoản 300.000đ, cần điền đúng 200.000đ vào ô tiền mặt và 300.000đ vào ô chuyển khoản và chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng)

   • Nếu khách hàng nợ (thanh toán không đủ), Doanh Nghiệp cần khai báo đúng số tiền khách hàng đã thanh toán, nếu khách chưa thanh toán gì cả thì bỏ trống phần thanh toán để ghi nhận đúng công nợ khách hàng.

   • Chọn ngày hẹn thanh toán (nếu có) với các hóa đơn còn nợ tiền.

 • Bước 4: Lưu hóa đơn.

Last updated