Cài đặt chung

Cài đặt này bao gồm các cài đặt chung cho sản phẩm, kế toán, bảo hành, thông tin doanh nghiệp

Truy cập cài đặt chung tại đây

Sản phẩm

SốTênÝ nghĩa

1

Tự động sinh mã vạch khi thêm sản phẩm mới

Có thể chọn với đầu mã vạch từ 20 đến 29

2

Hiển thị số tồn có thể bán khi gợi ý sản phẩm

Áp dụng cho các thao tác như bán lẻ, bán sỉ, đơn hàng,...khi tìm kiếm sản phẩm

3

Hiển thị ảnh sản phẩm từ các sàn (Lazada, Shopee, Tiktok, Sendo, Tiki) nếu sản phẩm chưa có ảnh

Dùng trong tình huống tải sản phẩm từ các sàn về và bán thêm trên website riêng của các doanh nghiệp

4

Khi bán sản phẩm lô lấy theo ngày hết hạn gần nhất

Khi bán sản phẩm theo lô, mặc định hệ thống đang lấy theo ngày sản xuất cũ nhất nên khi bật cài đặt này sẽ lấy theo ngày hết hạn gần nhất

5

Tìm kiếm sản phẩm

Lựa chọn áp dụng tìm kiếm theo kiểu tuần tự (theo thứ tự từng từ trong cụm từ) hay gần đúng với độ chính xác từ 30% hoặc 40% ... hoặc 90% trở lên

Kế toán

SốTênÝ nghĩa

1

Sử dụng hạch toán kế toán tự động

Bật cài đặt khi muốn sử dụng thanh toán với công nợ, tài khoản kế toán tự động. Ngoài ra còn có cài đặt chọn ngày bắt đầu hạch toán nhằm không hạch toán lại các hóa đơn cũ từ trước ngày sử dụng kế toán

2

Tự động tạo phiếu thu nếu thu ngân không điền tiền thanh toán

Dùng cho trường hợp thu ngân điền 0 hoặc điền thiếu tiền (thanh toán trước 1 phần) hệ thống sẽ ghi nhận công nợ cho hóa đơn đó

3

Cài đặt ngày bắt đầu hạch toán đơn hàng tự động

Ngày bắt đầu hạch toán đơn hàng tự động khi doanh nghiệp xác nhận đã nhận được tiền thanh toán từ Nhanh.vn

4

Cài đặt số ngày cho phép nhân viên sửa bút toán

Bút toán sau số ngày được cài đặt sẽ không thể sửa được nữa

5

Cài đặt số ngày cho phép nhân viên xóa bút toán

Bút toán sau số ngày được cài đặt sẽ không thể xóa được nữa

6

Cài đặt số ngày quá khứ nhân viên được chọn khi lập phiếu thu chi

Trừ quyền Giám đốc và Kế toán, nhân viên chỉ được chọn ngày lập phiếu thu chi là ngày hiện tại. Bật cài đặt này nhân viên có thể cài đặt ngày tạo phiếu thu chi ngược về quá khứ số ngày đã chọn, ví dụ Ngày hiện tại 25/10/2018, cài đặt 2 ngày. Nhân viên khi lập phiếu thu chi kế toán chỉ được phép chọn từ ngày 23/10/2018 -> 25/10/2018

7

Cài đặt phí bảo hành sửa chữa mặc định sản phẩm

Chọn sản phẩm là dịch vụ mặc định cho phí bảo hành sửa chữa

Bảo hành

  • Cài đặt Yêu cầu nhập Nhân viên tiếp nhận khi Thêm mới bảo hành: Khi bật cài đặt này thì khi thêm mới phiếu bảo hành bắt buộc phải thêm nhân viên tiếp nhận

Xác thực số điện thoại theo quốc gia

  • Không kiểm tra độ dài số điện thoại: Hiện tại mặc định hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bắt buộc phải có 10 số. Khi bật cài đặt này sẽ có thể nhập được với các số điện thoại có ít hoặc nhiều hơn 10 số

Cài đặt Open API

  • Cho phép kết nối Open API: Khi bật cài đặt này sẽ cho phép kết nối với API, đồng thời có thể chọn nhóm quyền được phép cấp quyền

Giới hạn đăng nhập theo IP

SốTênÝ nghĩa

1

Chỉ các IP dưới đây được đăng nhập vào doanh nghiệp của bạn

Tính năng này dùng cho các cửa hàng có IP tĩnh và muốn nhân viên chỉ truy cập được vào hệ thống khi ở cửa hàng. Các tài khoản quyền Giám đốc không bị chặn bởi cài đặt này, có thể truy cập ở mọi nơi. Cài đặt chỉ có hiệu lực với các tài khoản quản trị 1 doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

  • Hiển thị các thông tin của doanh nghiệp như Tên, Website, Địa chỉ, SĐT, Email, Gói phần mềm

  • Ngoài ra có thể sửa một số thông tin trực tiếp ở đây cho doanh nghiệp như: Logo, Website, Email, Thành phố, Quận huyện, Mobile, Địa chỉ

Last updated