Hóa đơn điện tử

Tích hợp xuất hóa đơn điện tử

 • Việc tích hợp hóa đơn điện tử trên phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng/lưu trữ nội bộ hoặc để làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước một cách thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí in ấn và có độ an toàn, chính xác cao.

 • Để sử dụng tích hợp hóa đơn điện tử trên phần mềm cần có tài khoản kết nối xuất hóa đơn điện tử được xác thực.

Các bước kết nối

Cài đặt tài khoản xuất hóa đơn điện tử

Hiện tại Nhanh đang hỗ trợ kết nối tài khoản Viettel S-invoice và Mắt Bão Invoice, các đơn vị khác sẽ có update sau. Bạn vui lòng liên hệ 19002812 hoặc nhân viên support để được hỗ trợ kết nối tài khoản

Cài đặt xuất hóa đơn điện tử

 • Cho phép tạo hoá đơn điện tử nháp từ Nhanh: tại danh sách hoá đơn bán lẻ, bán sỉ sẽ có lựa chọn “Tạo hoá đơn điện tử nháp”, hoá đơn sau khi tạo nháp vẫn có thể sửa/xoá trên phần mềm hoá đơn điện tử (mặc định hệ thống sẽ cho phép tạo nháp)

 • Cho phép phát hành hoá đơn điện tử từ Nhanh: tại danh sách hoá đơn bán lẻ, bán sỉ sẽ có lựa chọn “Phát hành hoá đơn điện tử”, hoá đơn sau khi phát hành sẽ được gửi cho cơ quan thuế, bạn không thể chỉnh sửa trên phần mềm hoá đơn điện tử, chỉ có thể Huỷ hoặc tạo biên bản điều chỉnh.

Lưu ý: Khi sử dụng tính năng HDDT cần lưu ý vấn đề chênh lệch tiền (lệch 1 hoặc 2 đồng) ở 1 số hóa đơn trên Nhanh.vn và HDDT Viettel do sự khác nhau giữa công thức tính và cách làm tròn giữa 2 hệ thống. Vì vậy khi sử dụng tính năng quý khách hàng lưu ý kiểm tra dữ liệu trước khi phát hành hóa đơn để tránh sai sót.

Tạo hoá đơn điện tử nháp

Tại trang danh sách hoá đơn bán lẻ, bán sỉ:

 • Bạn tích chọn các phiếu cần tạo hoá đơn điện tử nháp

 • Bấm nút Thao tác – Tạo hoá đơn điện tử nháp

 • Chọn thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn và bấm Tạo (thông tin này cần khai báo ở cài đặt mục 2)

 • Sau khi tạo xong cột hóa đơn điện tử ở danh sách hóa đơn sẽ hiện tình trạng hóa đơn đã được tạo nháp

Phát hành hoá đơn điện tử

Tại trang danh sách hoá đơn bán lẻ, bán sỉ

 • Bạn tích chọn các phiếu cần phát hành hoá đơn điện tử

 • Bấm nút Thao tác – Phát hành hoá đơn điện tử

 • Chọn thông tin doanh nghiệp xuất hoá đơn và bấm Tạo (thông tin này cần khai báo ở cài đặt mục 2)

 • Sau khi tạo xong cột hóa đơn điện tử ở danh sách hóa đơn sẽ hiện tình trạng hóa đơn đã được phát hành

Sau khi phát hành bạn có thể cập Bán lẻ >> Hóa đơn điện tử để quản lý các hóa đơn đã phát hành hoặc truy cập tại đây

Last updated