Chi tiết hoá đơn trả hàng

Giao diện trang danh sách hóa đơn trả hàng chỉ hiển thị các thông tin quan trọng, không thể hiển thị hết được toàn bộ các thông tin liên quan tới hóa đơn, vì vậy trang chi tiết hóa đơn trả hàng có thể hỗ trợ Doanh nghiệp xem chi tiết các thông tin liên quan tới hóa đơn đó

Trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Doanh Nghiệp nhấn vào ID hóa đơn tại giao diện danh sách hóa đơn trả hàng để hiển thị trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Giao diện trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Các tab trên trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Thông tin

Toàn bộ các thông tin trong hóa đơn như khách hàng, sản phẩm, phương thức thanh toán...

  • Thông tin khách hàng: Thông tin khách hàng đã trả hàng

  • Thông tin sản phẩm: Thông tin sản phẩm bị trả lại

  • Thông tin kế toán: Các bút toán liên quan đến hóa đơn trả hàng (Nếu Doanh nghiệp có dùng module kế toán)

  • Thông tin thanh toán: Thông tin thanh toán tiền của hóa đơn trả. Tại đây bạn có thể theo dõi được luôn lợi nhuận bị giảm do đơn trả

  • Thông tin người bán: Thông tin của cửa hàng và người đã thực hiện trả hàng

  • Doanh nghiệp có thể upload ảnh hoặc file đính kèm liên quan tới hóa đơn tại giao diện này (Ví dụ: Ảnh mua hàng, ảnh thông tin chuyển khoản...)

  • Lưu ý: Có 3 loại hóa đơn trả hàng khác nhau, trả hàng từ hóa đơn bán lẻ (hoặc bán sỉ), trả hàng từ đơn hàng và trả hàng không cần hóa đơn.

    • Với các hóa đơn trả hàng không hiển thị như 2 ảnh minh họa bên trên** là trường hợp trả hàng không có hóa đơn (hóa đơn trả hàng do Doanh Nghiệp tự tạo, thường chỉ sử dụng với trường hợp chắc chắn khách đã mua hàng tại cửa hàng, có nhu cầu trả hàng nhưng Doanh Nghiệp không tìm thấy hóa đơn mua của khách, để xử lý nhanh có thể tạo trả hàng không cần hóa đơn.)

Lịch sử sửa

Tính năng nút Thao tác

NútTác Dụng

In phiếu

In hóa đơn trả hàng

Sửa phiếu

Sửa hóa đơn trả hàng

Xuất Excel

Xuất Excel các dữ liệu trong hóa đơn

In bảo hành

In phiếu bảo hành sản phẩm theo hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Bảo hành)

Đổi trả hàng

Tạo hóa đơn đổi - trả hàng.

Hạch toán lại kế toán

Hạch toán lại các bút toán kế toán tự động của hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Kế toán)

Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa

Tạo phiếu bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Bảo hành)

Xóa phiếu

Xóa hóa đơn trả hàng

Last updated