Báo cáo

Các báo cáo trên Chat nhanh chỉ hiển thị khi bạn đăng nhập tài khoản với nhóm quyền Giám đốc doanh nghiệp (trên Chat.nhanh)

Một số khái niệm chung

 • Khách hàng mới: là khách hàng lần đầu xuất hiện trên CHAT.NHANH.VN (những khách trước đó đã liên lạc nhưng chưa có trên CHAT.NHANH.VN sẽ tính là mới sau khi ghi nhận)

 • Hội thoại bình luận mới: là hội thoại lần đầu xuất hiện trên CHAT.NHANH.VN do khách để lại bình luận trên fanpage (khách để lại nhiều bình luận trên 1 bài viết sẽ chỉ tính là 1 hội thoại).

 • Hội thoại tin nhắn mới: là hội thoại lần đầu xuất hiện trên CHAT.NHANH.VN do khách nhắn tin tới fanpage.

 • Số điện thoại quét được: là các số điện thoại khách để lại ở các bình luận hoặc tin nhắn mà phần mềm quét được.

 • Cột tổng: là tổng của tất cả các ngày đang xem tính theo dòng.

 • Khách hàng nhắn tin, bình luận: được ghi nhận theo ngày, cùng một khách có thể ghi nhận cho nhiều ngày nếu chăm sóc những ngày đó.

 • Tổng khách chăm sóc: là tổng hợp của khách nhắn tin và bình luận, nếu khách đó được chăm sóc bằng cả nhắn tin và bình luận thì chỉ ghi nhận chăm sóc 1 khách

 • Tại các trang Báo cáo sẽ mặc định có nút Thao tác > Xuất excel

 • Ngoài ra nếu muốn hiển thị thêm xuất dữ liệu tới Google Sheets, bạn có thể kết nối tài khoản Google trước theo hướng dẫn tại đây thì hệ thống sẽ tự động xuất hiển thị thêm lựa chọn.

Tổng quan

 • Bạn truy cập Báo cáo > Tổng quan

 • Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan về khách hàng mới, tin nhắn, hội thoại.

 • (1): Xem theo Doanh nghiệp (trong trường hợp tài khoản nhanh quản lý nhiều Doanh nghiệp)

 • (2): Xem theo kết nối, nhấn chọn kết nối bạn muốn xem (Facebook, Instagram, Zalo, Shopee), nếu không chọn mặc định là hiển thị tất cả thông tin.

 • (3): Tổng quan khách hàng mới, tin nhắn theo ngày, tuần, tháng

 • (4): Biểu đồ dữ liệu của ngày hiện tại bạn đang xem

 • Ngoài ra bạn cũng có thể xem theo 6 tháng gần đây, trỏ vào cột hoặc biểu đồ tròn để hiển thị số lượng của dữ liệu

 • Xem theo thống kê tương tác 30 ngày gần nhất, phần thống kê này sẽ hiển thị số liệu theo ngày và biểu đồ đường.

Tương tác

 • Bạn truy cập Báo cáo > Tương tác

 • Tại báo cáo này thống kê số lượng khách hàng mới, sđt quét được và hội thoại mới, tính theo ngày. Bạn có thể lọc theo Doanh nghiệp, theo kết nối và theo thời gian muốn xem báo cáo

Nhân viên

 • Bạn truy cập Báo cáo > Nhân viên

 • Báo cáo này thống kê số lượng hội thoại mà nhân viên có chat chăm sóc khách, hỗ trợ lọc theo Doanh nghiệp, theo kết nối và theo thời gian muốn xem báo cáo.

Nhãn hội thoại

 • Bạn truy cập Báo cáo > Nhãn hội thoại

 • Khi có sử dụng nhãn gắn vào các hội thoại, hệ thống sẽ thống kê số lượt gắn và tổng số nhãn mà doanh nghiệp đang sử dụng.

 • Tổng số nhãn sử dụng: là số lần nhân viên nhấn vào nhãn để gắn hội thoại tính theo ngày.

 • Số lần gắn nhãn: là tổng của tất cả các ngày đang xem tính theo dòng.

Facebook Ads

 • Bạn truy cập Báo cáo > Facebook Ads

 • Nếu bạn truy cập bằng tài khoản FB có quyền truy cập quảng cáo, các thông tin về quảng cáo của fanpage sẽ được hiển thị.

 • ROAS và Giá trị chuyển đổi là dữ liệu thống kê do facebook thu thập từ các sự kiện và các kênh khác nhau. Chat nhanh không thay đổi được dữ liệu này vì thuộc về dữ liệu FB trả về.

 • Việc bắn dữ liệu ở phần tạo thông tin đơn ở vpage/chat nhanh sẽ không hiển thị thông tin dữ liệu ở phần này và cũng không kiểm tra được các thông tin dữ liệu ở 2 cột này vì FB trả về

Facebook View

 • Bạn truy cập Báo cáo > Facebook View

 • Thông tin sẽ được cập nhật sau....

Thống kê theo kênh

 • Bạn truy cập Báo cáo > Thống kê theo kênh

 • Báo cáo này thống kê các thông tin về khách hàng mới, hội thoại mới, số điện thoại quét được theo từng kênh bán Facebook, Shopee, Instagram, Zalo

 • Bạn có thể lọc theo Doanh nghiệp, theo kết nối và theo thời gian muốn lọc.

Thống kê theo page

 • Bạn truy cập Báo cáo > Thống kê theo page

 • Báo cáo cung cấp thông tin về khách mới, hội thoại mới, sđt quét được theo chi tiết từng kết nối (từng page, từng gian,...)

Tạo đơn hàng sang Meta

 • Bạn truy cập Báo cáo > Tạo đơn hàng sang Meta

 • Báo cáo tổng hợp dữ liệu từ cả đơn tạo tự động ở bên phải khung chat hoặc khai báo thủ công ở trang chi tiết hội thoại. Đây chính là dữ liệu Vpage gửi lên trình quản lý quảng cáo của Meta, nay hiện ra để giúp bạn theo dõi thêm lịch sử này.

Lưu ý: Dữ liệu này được lưu trữ 6 tháng, các báo cáo cũ hơn xin vui lòng xem ở báo cáo đơn hàng bên POS Nhanh.vn hoặc xem trên trình quản lý quảng cáo của Meta.

 • Bạn có thể xem 2 tab thống kê tổng theo từng ngày hoặc chi tiết theo từng đơn hàng.

Last updated