Chuyển hạn gian hàng sàn TMĐT

Chuyển hạn sử dụng sàn Thương Mại Điện Tử

 • Doanh nghiệp có thể thao tác chuyển hạn, gộp hạn các gian hàng TMĐT như Shopee, Lazada, Sendo, Tiki, Tiktok Shop dễ dàng hơn.

Thao tác

Bước 1: Bạn truy cập lần lượt vào Nhanh.vn / Cài đặt / Đồng bộ sàn TMĐT hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Bạn chọn gian hàng muốn chuyển hạn / ấn vào hình bánh răng cưa / ấn nút " Chuyển hạn sử dụng "

Bước 3: Bạn chọn gian hàng nhận hạn, chọn kiểu đổi hạn và ấn nút " Lưu " để hoàn tất

Lưu ý:

 • Chỉ áp dụng chuyển hạn với các gian hàng cùng sàn TMĐT

 • Gộp hạn: hạn gian hàng được chuyển = Thời gian hiện tại gian nhận hạn + Thời hạn của gian hàng chuyển.

  • Ví dụ: hạn A = 60 ngày, hạn B = 75 ngày. => Sau khi gộp hạn từ A, hạn B mới = hạn B cũ + hạn A= 75 + 60= 135 ngày.

 • Đổi hạn: hai gian hàng đổi hạn sử dụng cho nhau

  • Ví dụ: hạn A = 35 ngày, hạn B = 20 ngày. => Sau khi đổi hạn: hạn B mới = 35 ngày, hạn A mới = 20 ngày.

Điều kiện chuyển hạn

 • Gian chuyển hạn (gian A) >= 60 ngày, gian nhận hạn (gian B) >= 60 ngày => Thao tác Gộp hạn hoặc Đổi hạn.

 • Gian chuyển hạn (gian A) >= 60 ngày, gian nhận hạn (gian B) < 60 ngày => Chỉ thao tác Đổi hạn.

 • Gian chuyển hạn (gian A) < 60 ngày => Không được phép thao tác Gộp hạn/Đổi hạn (nút thao tác sẽ bị ẩn)

Last updated