Cài đặt tin nhắn nhanh

 • Bạn có nhiều hội thoại bao gồm cả tin nhắn và bình luận của khách hàng và phải gõ trả lời quá nhiều khách với cùng 1 câu hỏi giống nhau.

Chat.nhanh đem lại giải pháp hỗ trợ trả lời khách hàng nhanh chóng với _Tin nhắn nhanh_

 • Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập vào Cài đặt/ Tin nhắn nhanh

Tin nhắn nhanh

 • Tình huống: Các khách hàng nhắn tin tới fanpage với cùng một câu hỏi, bạn có thể soạn trước những câu tin nhắn trả lời mẫu, khi khách nhắn tới, chỉ cần chọn và gửi mà không cần gõ thủ công lại.

 • Giao diện tổng quan

 • Giải thích các cột:

 • Phím tắt: sử dụng để tìm và gõ nhanh câu trả lời mẫu ở ô chat.

 • Tiêu đề: để biết được câu trả lời mẫu đang đề cập tới nội dung gì.

 • Thứ tự: sắp xếp thứ tự xuất hiện của tin nhắn nhanh trong danh sách.

 • Tin nhắn: nội dung của tin nhắn.

 • Tin nhắn con: nội dung tin nhắn con của tin nhắn nhanh đó được gửi kèm theo, có thể kèm thêm ảnh trong tin nhắn con.

 • Đính kèm: hiển thị nội dung có đính kèm ảnh hay không.

 • Nhấn biểu tượng bút chì để sửa hoặc thùng rác để xoá.

Lưu ý:

 • Các tin nhắn nhanh có kỹ hiệu chữ P trên đầu là các tin nhắn cài riêng theo page chứ không dùng chung cho toàn doanh nghiệp.

 • Trong hội thoại của page có cài tin nhắn riêng, khi tìm kiếm tin nhắn nhanh sẽ ra dữ liệu tin cài riêng trước. Khi bỏ chọn page thì sẽ ra cả tin nhắn chung và riêng.

 • Tin nhắn nhanh cài cho page nào thì chỉ hiển thị ở page đó.

 • Nhấn vào "Trả lời nhanh" để hiển thị danh sách tin nhắn mẫu hoặc gõ "/ số thứ tự phím tắt" tại ô chat.

 • Nếu page đã cài tin nhắn riêng, nhưng cần sử dụng lại tin nhắn chung toàn doanh nghiệp, bạn cần chọn lại fanpage trên thanh tin nhắn nhanh.

Thêm mới tin nhắn

 • Nhấn Tạo thêm tin nhắn để thêm tin nhắn nhanh

 • Nếu muốn tạo tin nhắn riêng cho từng page, bạn chọn fanpage. Nếu không chọn thì mặc định dùng cho tất cả các page.

Thêm tin nhắn con

 • Ở mục Tạo thêm tin nhắn hoặc hình bút chì chỉnh sửa tin nhắn, bấm Thêm tin nhắn con.

 • Nhập nội dung tin nhắn con ở phần Nội dung tin nhắn 2, có thể gửi kèm ảnh.

 • Có thể tiếp tục thêm được nhiều tin nhắn con tương tự.

 • Khi chọn Tin nhắn nhanh có tin nhắn con, hệ thống sẽ gửi đồng thời tất cả tin nhắn trong đó.

Lọc

 • Lọc Doanh nghiệp, Fanpage, Tiêu đề, tin nhắn để tìm nhanh tin nhắn

 • Tiêu đề, tin nhắn có thể lọc theo cụm từ có trong nội dung

Sắp xếp thứ tự tin nhắn

 • Bạn có thể sắp xếp thứ tự tin nhắn bằng cách thay đổi tại cột Thứ tự, theo các số thứ tự.

Tuỳ chỉnh tin nhắn con khi gửi câu trả lời nhanh

Lưu ý: Việc chỉnh sửa tin nhắn con này chỉ áp dụng cho khách hàng đó, không làm thay đổi cài đặt tin nhắn nhanh

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi muốn import tin nhắn nhanh lên Chat.nhanh có được không?

 • Chat.nhanh chỉ hỗ trợ nhập thủ công từng tin nhắn một lên phần mềm.

2. Có thể xóa toàn bộ tin nhắn nhanh được không?

 • Hiện tại Chat.nhanh không hỗ trợ Xóa toàn bộ tin nhắn nhanh.

Last updated