Cấp độ khách hàng

Cấp độ khách hàng

Cấp độ khách hàng là tính năng giúp bạn phân cấp từng khách hàng. Khách hàng khi đạt đủ điều kiện tiền tích lũy sẽ được phân vào 1 cấp độ nhất định theo quy định của từng doanh nghiệp.

 • Mỗi cấp độ sẽ áp dụng hình thức chăm sóc hoặc khuyến mãi khác nhau. Điều này giúp kích thích khách hàng mua hàng nhiều hơn để đạt được cấp độ cao hơn.

 • Cấp độ của khách hàng tự động thay đổi nếu khách hàng đáp ứng được các tiêu chí của từng cấp độ (khác với nhóm khách hàng - không tự thay đổi).

Quy trình phân cấp độ khách hàng

Bước 1: Thêm cấp độ khách hàng

 • Bước 1.1: Bạn truy cập module Khách hàng - chọn Cấp độ - bấm Thêm mới hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

 • Bước 1.2: Điền thông tin vào các trường thông tin:

  • Tên cấp độ: Đặt tên cho cấp độ mà bạn muốn phân chia.

  • Kiểu Rule: Hiện tại Nhanh.vn có 3 kiểu tính phân cấp:

   • Mức trung bình theo tháng.

   • Tổng tiền tích lũy: Phân cấp khách hàng theo tổng tiền tích lũy của khách kể từ thời điểm bắt đầu mua hàng tới nay.

    • Nếu bạn muốn điều chỉnh tổng tiền tích lũy của khách, vui lòng sử dụng tính năng tặng/trừ tiền trong phần chăm sóc khách hàng, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

    • Hoặc bạn tính toán lại tiền tích lũy của khách hàng trong khoảng thời gian muốn tính, import để cập nhật tiền tích lũy cho khách hàng, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

   • Tổng tiền mỗi tháng:

  • Giá trị nhỏ nhất: Giá trị tích lũy tối thiểu theo kiểu rule đã quy định mà khách hàng cần đạt để ở trong cấp độ đó. Giá trị nhỏ nhất không được trùng với giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của cấp độ khác.

  Giá trị nhỏ nhất của cấp độ sau = Giá trị lớn nhất của cấp độ trước +1.

 • Giá trị lớn nhất: Giá trị tích lũy tối đa theo kiểu rule đã quy định mà khách hàng cần đạt để ở trong cấp độ đó. Khi tiền tích lũy của khách hàng vượt quá giá trị lớn nhất của cấp độ này và đạt giá trị tối thiểu của cấp độ sau thì khách hàng đó sẽ được nâng cấp độ. Cấp độ không được quy định giá trị lớn nhất là cấp độ cao nhất mà khách hàng có thể đạt được.

 • Hạn mức điểm tối thiểu: Dùng để giới hạn số điểm tối thiểu mà cấp độ đó cần duy trì, khách hàng sẽ chỉ được tiêu tối đa số điểm = số điểm tích lũy hiện tại - hạn mức điểm tối thiểu.

  • Ví dụ: Cấp độ Vàng có hạn mức điểm tối thiểu là 100 điểm, khách hàng có 180 điểm, thì chỉ được tiêu tối đa 180 - 100 = 80 điểm.

 • Trạng thái hoạt động: Đang hoạt động hoặc Không hoạt động.

Sau khi điền xong các thông tin, bạn nhớ chọn trạng thái là Đang hoạt động và ấn nút Lưu.

Sau khi thêm cấp độ khách hàng, các cấp độ được hiển thị đầy đủ thông tin tại danh sách cấp độ khách hàng.

Bước 2: Phân cấp độ khách hàng

Khách hàng được tự động phân cấp độ khi đạt đủ điều kiện. Cấp độ khách hàng sẽ được cập nhật tự động sau mỗi lần mua hàng.

Ví dụ:

 • Cấp độ Bạc có điều kiện tổng tiền tích lũy đạt trong khoảng 3.000.000 đến 9.999.999.

 • Khách hàng đang có tổng tiền tích lũy là 9.500.000. Khách hàng đang ở cấp độ Bạc.

 • Khách tới mua hàng với tổng hóa đơn mới giá trị 1.000.000. Sau khi mua, tổng tiền tích lũy của khách là 10.500.000, khách được nâng lên cấp độ Vàng.

 • Hôm sau, khách hàng tới trả lại một số sản phẩm đã mua, tổng giá trị trả lại là 2.000.000. Sau khi trả, tổng tiền tích lũy của khách là 8.500.000, khách bị hạ xuống cấp độ Bạc.

Nếu bạn mới thêm quy định cấp độ lần đầu tiên hoặc mới thay đổi quy định phân cấp độ khách hàng hoặc thấy hệ thống cập nhật cấp độ chậm hơn bình thường, bạn có thể ấn nút Cập nhật lại cấp độ khách hàng để có thể cập nhật lại ngay cấp độ cho khách hàng theo quy định hiện tại.

Chăm sóc khách hàng theo cấp độ

Ngoài các hành động chăm sóc cơ bản như gọi điện, nhắn tin, Nhanh.vn hỗ trợ bạn triển khai các chương trình chiết khấu, tích điểm riêng cho từng cấp khách hàng.

 • Chiết khấu theo giá trị hóa đơn: Thay vì tạo chương trình chiết khấu áp dụng cho toàn bộ khách hàng, bạn có thể lựa chọn chiết khấu cho 1 cấp độ khách hàng cụ thể khi đạt đủ điều kiện hóa đơn. Xem chi tiết hướng dẫn thêm chương trình chiết khấu theo giá trị hóa đơn tại đây.

 • Tích điểm theo giá trị hóa đơn: Thay vì tạo chương trình tích điểm áp dụng cho toàn bộ khách hàng, bạn có thể lựa chọn tích điểm cho 1 cấp độ khách hàng cụ thể khi đạt đủ điều kiện hóa đơn. Xem chi tiết hướng dẫn thêm chương trình tích điểm theo giá trị hóa đơn tại đây.

 • Khuyến mãi nâng cao: Ngoài việc triển khai những chương trình chiết khấu, tích điểm cơ bản, chương trình nâng cao hỗ trợ bán triển khai chiết khấu, tích điểm cho 1 hay nhiều cấp độ khách hàng với 1 hay nhiều điều kiện lồng ghép với nhau. Xem chi tiết hướng dẫn thêm chương trình khuyến mãi nâng cao tại đây.

Last updated