Bảo hành mở rộng

Mục đích sử dụng

Bảo hành mở rộng giúp bạn cài đặt các gói bảo hành theo Danh mục + Thương hiệu + Khoảng giá tiền. VD:

  • Mua thêm 6 tháng Bảo hành DELL: 860.000

  • Mua thêm 12 tháng Bảo hành MACBOOK: 1.200.000

Ở các màn hình bán hàng, bạn có thể chọn mua thêm các gói bảo hành mở rộng này.

Quy trình sử dụng module Bảo hành mở rộng:

Thêm sản phẩm Bảo hành Mở rộng

  • Truy cập vào Bảo hành > Bảo hành mở rộng > bấm vào Thêm mới hoặc truy cập tại đây

  • Điền các thông tin cần thiết, sau đó click Lưu

  • Lưu ý: các cột Giá từ, Giá đến, Chi phí không được điền giá trị "0"

  • Các gói bảo hành mở rộng sau khi được tạo sẽ xuất hiện tại ở Danh sách bảo hành mở rộng

Bán sản phẩm Bảo hành Mở rộng

  • Khi bán hàng, bạn bấm vào biểu tượng bánh răng cuối dòng sản phẩm, chọn "Thêm"

  • Sau đó chọn Bảo hành mở rộng, rồi bấm "Áp dụng"

  • Lúc này sản phẩm trong hoá đơn sẽ có thêm 1 dòng ghi Bảo hành mở rộng, đồng thời giá trị hoá đơn tăng thêm

  • Hoá đơn chứa Bảo hành mở rộng khi nhìn từ danh sách hoá đơn bán lẻ

Như vậy là bạn đã tạo được một chương trình bào hành mở rộng với thao tác rất đơn giản trên Nhanh.vn rồi.

Last updated