Câu hỏi thường gặp chung khi đồng bộ sàn TMĐT

Câu hỏi thường gặp chung khi đồng bộ các sàn thương mại điện tử trên Nhanh

 • Tham khảo câu hỏi thường gặp Shopee tại đây

 • Thảm khảo câu hỏi thường gặp Lazada tại đây

1. Có thể đồng bộ các gian hàng TMĐT với nhau không ? Cách để sao chép ?

 • Không có sao chép, thông tin giữa các sàn, các sàn sẽ đồng bộ sản phẩm, đơn hàng, tồn kho đều được đồng bộ thông qua Nhanh.vn.

2. Làm thế nào để phân biệt đồng bộ tồn kho tự động hay đồng bộ tay?

 • Khi đồng bộ tồn kho sẽ sinh ra log tại tab api của chi tiết sản phẩm nếu tại "queueCreatedDateTime": "”

 • Không có thời gian là đồng bộ tay, có thời gian là hệ thống tự động đồng bộ.

3. Việc đối soát thanh toán thì bên nào sẽ đối soát thanh toán lại cho doanh nghiệp?

 • Các sàn TMĐT sẽ thanh toán cho doanh nghiệp, vì việc vận chuyển trên sàn TMĐT sẽ do sàn đó xử lí, không thông qua Nhanh.

 • Sau khi các đơn thành công, doanh nghiệp cần làm thao tác đối soát các đơn tại phần đối soát của các sàn. Tham khảo hướng dẫn đối soát tại từng bài viết riêng của các sàn tại đây

 • Ngoài ra, khách hàng có thể dùng mục đối soát thanh toán trên nhanh để theo dõi và kiểm tra lại. Ví dụ : sàn shopee

4. Trường hợp khách hủy đơn thì sẽ xử lý trên phần mềm Nhanh.vn như thế nào ?

 • Khách huỷ đơn trên sàn thì trên Nhanh sẽ cập nhật trạng thái là Khách Huỷ.

 • Doanh nghiệp không cần thao tác gì nữa số tồn của sản phẩm sẽ được cộng lại kho hàng.

5. Tải được đơn hàng trong khoảng bao lâu thời gian?

 • Lazada: Hệ thống sẽ hạn chế thời gian lấy đơn hàng trong vòng 2 tháng gần nhất.

 • Shopee: Thời gian cho phép lấy đơn hàng trong vòng 15 ngày gần nhất hoặc trong khoảng thời gian lọc (giới hạn 15 ngày lọc)

 • Tiki: Tiki hỗ trợ lấy dữ liệu đơn hàng được cập nhật 30 ngày gần nhất.

 • Sendo: hỗ trợ tải không giới hạn thời gian.

6. Đơn hàng trên sàn bị hoàn về shop đã nhận được hàng rồi nhưng xem trạng thái trên Nhanh vẫn cứ là thất bại mà không phải là đang chuyển hoàn ?

 • Nhấn tải lại đơn nếu trạng thái vẫn chưa đồng bộ doanh nghiệp có thể chủ động đổi trạng thái thành Đã hoàn, không cần chờ trạng thái thành đang chuyển hoàn mới đổi.

7. Đơn hàng ở những sàn nào khi tải về nhanh có thể sửa được?

 • Cả 4 sàn đều sửa được, tuy nhiên với khách hàng sử dụng Tiki gửi hàng lưu kho thì bên Nhanh chưa xử lý được.

8. Sản phẩm trên sàn đã tải về nhanh. Nếu sau này thay đổi thông tin trên sàn thì có tự động cập nhật trên nhanh không?

 • Không. Vì nhanh chỉ cập nhật đơn, tồn kho, chứ không cập thông tin sản phẩm.

 • Nếu lấy thông tin mới, vui lòng xoá sản phẩm đã tải về, tải lại sản phẩm.

9. Đơn hàng từ sàn có thể gắn với bao nhiêu kho để trừ tồn hoặc có thể gắn cho nhiều nhân viên để tính doanh thu không?

 • Mỗi 1 gian hàng chỉ gắn được 1 kho ở trên Nhanh.

 • Sẽ chỉ được gắn 1 nhân viên cho 1 gian hàng về Nhanh.

10. Đơn sàn tự động kéo về Nhanh có điền tên nhân viên tạo đơn không?

 • Đơn tự động sẽ không tự điền tên Nhân viên tạo nếu không gắn nhân viên với gian.

 • Nếu nhân viên ấn đồng bộ nhưng không gắn người tạo có thể doanh nghiệp chưa phân quyền Load tài khoản Shopee đã cấu hình.

11. Sản phẩm trên sàn chưa ghép nối thì có tự động tải đơn được không ?

 • Phải thực hiện thao tác ghép nối trước khi tải đơn về không sẽ gặp lỗi sản phẩm chưa được tạo trên nhanh hoặc chưa được ghép nối.

 • Tham khảo hướng dẫn ghép nối tại đây

12. Tải sản phẩm về bị ngắt mạng lúc sau tải lại có bị trùng lặp sản phẩm không?

 • Không, nhưng nếu mở hai tab cùng lúc thì có thể bị trùng.

13. Tại sao số lượng đơn tải về Nhanh lại nhiều số lượng đơn trên sàn ?

 • Nhanh.vn sẽ tải đơn ở tất các trạng thái đơn, doanh nghiệp kiểm tra lại cả lượng đơn đã bị khách hủy ở trên sàn.

14. Sản phẩm trên sàn khi đổi tên có bắt buộc phải tải lại về Nhanh để ghép nối không?

 • Không ảnh hường, chỉ ảnh hưởng khi sửa sku, thêm hoặc bớt các phân loại hàng.

Last updated