Tổng quan
Những thông tin cơ bản cho doanh nghiệp khi sử dụng Nhanh.vn

Hỗ trợ trực tuyến

  Nhanh.vn có hỗ trợ trực tuyến tại góc phải màn hình.

Truy cập trang quản trị

  Sau khi bạn đã đăng nhập vào Nhanh.vn, nhấn vào "Trang quản trị" để truy cập sử dụng phần mềm. Nếu chưa có tài khoản, có thể nhấn "Dùng thử miễn phí".
Trang quản trị

Các module cơ bản

  Màn hình giao diện phần mềm sẽ hiện ra các module (dựa theo gói mà bạn đã đăng ký).
Module các tab

Cài đặt giao diện

Có thể cài đặt giao diện tuỳ theo ý muốn.
Giao diện tuỳ ý

Bộ lọc nâng cao

  Để lọc thêm nhiều trường hơn trên Nhanh.vn, bạn nhấn mũi tên xuống ở chữ lọc, sẽ hiển thị bộ lọc nâng cao.
Bộ lọc nâng cao
  Sau khi nhấn lọc , có thể chọn "Lưu bộ lọc" để có thể chọn lại bộ lọc đó cho các lần lọc tiếp theo.
  Nhấn Bộ lọc đã lưu để có thể chọn hiển thị bộ lọc được lưu trước đó mà không cần chọn lại các trường lọc.

Ẩn hiện cột

  Có thể nhấn vào kí tự sau để hiện thị/ không hiển thị các cột theo ý muốn.
.
Bộ lọc nâng cao và ẩn hiện cột

Hạn sử dụng phần mềm

  Xem Hạn sử dụng tại Cài đặt > Hạn sử dụng (chỉ áp dụng cho tài khoản có quyền xem), hoặc click nhanh tại đây.
Xem HSD
  Xem hạn phần mềm tại phần Cửa hàng, hạn website tại phần Website, hạn API tại API.
Ví dụ HSD của 1 cửa hàng
Hạn sử dụng của 1 cửa hàng

Sửa thông tin cửa hàng

  Bước 1: Truy cập vào Cài đặt > Hạn sử dụng tại đây
  Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 gạch phía cuối tại các dòng cửa hàng và nhấn Sửa
Sửa kho

Quay lại trang tổng quan

  Có thể nhấn logo để quay lại trang tổng quan.

Thao tác nhanh các mục

  Nhấn (+)Thêm mới để thêm nhanh các thao tác về sản phẩm, bán lẻ, đơn hàng, in mã vạch,...

Trang import

  Nhanh.vn có hỗ trợ import nhanh ở phần (+)Thêm mới > Nhập từ excel, nhấn nhanh tại đây

Thông báo hệ thống

  Để xem thông báo trên hệ thống, nhấn chuông thông báo.

Thay đổi thông tin tài khoản

  Khi muốn xem hoặc thay đổi thông tin tài khoản, đổi password (mật khẩu), cài đặt giao diện, nhấn vào tên tài khoản.
Tài khoản
Thay đổi thông tin

Các chuỗi kí tự có màu xanh

  Đối với những dòng kí tự có màu xanh dương nhạt tức là có gắn link và tích vào được, sau khi tích sẽ dẫn tới chi tiết thông tin dữ liệu đó.
  Ví dụ như tên sản phẩm, tồn kho, ID,...
  Nhấn 1 lần vào sđt ở danh sách đơn hàng để copy sđt đó, ngoài ra có thể thao tác với số điện thoại như lọc đơn, tạo đơn, gọi điện.
Nhấn vào số điện thoại để copy
Last modified 1mo ago