Đối soát đơn hàng Lazada

Đối soát đơn hàng trên sàn Lazada

  • Đối soát đơn hàng trên sàn Lazada giúp Doanh Nghiệp đánh dấu trạng thái đã nhận được tiền với các đơn hàng, giúp kiểm soát việc thanh toán trên Lazada.

  • Thao tác đối soát đơn hàng trên sàn Lazada như sau:

Bước 1: Xuất dữ liệu sao kê (đối soát) từ Lazada

Hiện tại bên Lazada đã không còn dùng các phiên bản Báo cáo thanh toán nữa mà chuyển sang Thu nhập của tôi

  • Doanh nghiệp truy cập Seller Center Lazada => Tài chính => Thu nhập của tôi => Chọn chi tiết thu nhập

  • Lọc ngày giao dịch: từ ngày - đến ngày (Danh sách đơn hàng trong khoảng ngày X đến ngày Y) => Tìm kiếm

  • Tải xuất dữ liệu

Bước 2: Import file đối soát lên Nhanh.vn

Bước 2.1: Doanh Nghiệp truy cập phần mềm Nhanh.vn >> Đơn hàng >> Sàn TMĐT >> Lazada >> Đối soát >> Thêm mới hoặc truy cập tại đây

Bước 2.2: Doanh Nghiệp chọn gian hàng đối soát, tài khoản nhận tiền, ngày đối soát và upload file đối soát ở bước 1 >> Import.

Các lỗi có thể gặp phải: - Không tồn tại mã đơn hàng "XXX": đây là mã đơn hàng lazada, thông báo xảy ta khi đơn hàng lazada chưa được tải về trên nhanh.vn; người dùng nên kiểm tra lại mã đơn hàng lazada trên nhanh. - Đơn hàng "ABC" (Mã đơn hàng: XXX) không có sản phẩm. - Mã món hàng "XXX" chưa tồn tại trên Nhanh: mã món hàng là mã order item trên lazada. - Mã món hàng "XXX" chưa được ghép sản phẩm trên Nhanh - Mã món hàng "ABC" không thuộc đơn hàng XYZ (Mã đơn hàng: XXX) trên Nhanh - Mã món hàng "ABC" thuộc đơn hàng XYZ (Mã đơn hàng: XXX) có giá nhỏ hơn giá sản phẩm trên Nhanh - Mã món hàng "XX" đã được đối soát trong lần đối soát…

Câu hỏi thường gặp

1. Các đơn hàng Lazada chưa đối soát hoặc đã đối soát, thì trên Nhanh có thể xem ở đâu?

  • Tại danh sách đơn Lazada, lọc nâng cao, tiêu chí "Chuyển tiền", chọn "Đã chuyển tiền" hoặc "Chưa chuyển tiền".

Last updated