Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa

Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa là module cho phép doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý các sản phẩm cần bảo hành, sửa chữa từ khách hàng.

Để truy cập vào module này, bạn truy cập vào Bảo hành và bấm nút Thêm mới, hoặc truy cập tại đây.

Một số khái niệm:

  • Loại bảo hành: Là các sản phẩm đã được bán ra tại cửa hàng (Còn thời gian bảo hành)

  • Loại sửa chữa: Là các sản phẩm đã được bán ra tại cửa hàng (Hết thời gian bảo hành)

Lưu ý

  • Trên thực tế loại Bảo hành và Sữa chữa tuỳ theo doanh nghiệp quy định, sẽ có mấy phí hoặc là không. Một số báo cáo trên Nhanh về doanh thu bảo hành một số sẽ chỉ tính cho các loại Sửa chữa. Bạn có thể cân nhắc chọn lại phiếu phù hợp.

  • Loại ký gửi bảo hành: Là các sản phẩm không mua ở cửa hàng, nhưng mang đến cửa hàng để bảo hành, sửa chữa

  • Loại bảo hành imei nội bộ: Là các sản phẩm imei có trong cửa hàng và muốn gửi sang trung tâm bảo hành sửa chữa hoặc bảo hành

  • Chi phí sửa chửa: Là số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để bảo hành, sửa chữa sản phẩm

  • Phí sửa chữa báo khách không bao gồm giá linh kiện

Quy trình Tiếp nhận sản phẩm bảo hành, sửa chữa như sau:

Bước 1: Bạn nhập liệu thông tin vào các trường bắt buộc (*) và các trường khác nếu cần

Bước 2: Bạn bấm vào nút Lưu để lưu lại hoặc Lưu&In để đồng thời in phiếu bảo hành, sửa chữa sản phẩm

Thông tin sản phẩm bảo hành, sửa chữa được chuyển vào trang Lịch sử bảo hành như sau:

Last updated