Chiết khấu

Khuyến mại chiết khấu là gì?

 • Là hình thức khuyến mại bằng cách giảm giá bán sản phẩm hoặc giảm giá trị hoá đơn theo giá trị trực tiếp hoặc theo phần trăm (%)

 • Ví dụ: Sản phẩm "Váy hoa-S-Đen" có giá bán niêm yết là 95,000 VNĐ. Nếu bạn mua từ 2 sản phẩm thì sẽ được giảm giá 5000 VNĐ trên một sản phẩm, hoặc được giảm giá 10% trên tổng giá trị hoá đơn.

Chiết khấu tự động trên phần mềm Nhanh.vn

 • Truy cập tại Khuyến mại > Chiết khấu hoặc nhấn tại đây

Các tab và bộ lọc

 • Bạn sẽ dùng các tab và bộ lọc để xem danh sách chương trình khuyến mại theo ý muốn.

Tab

 • Tất cả khuyến mại: hiển thị toàn bộ danh sách các chương trình khuyến mại, ở tất cả các trạng thái.

 • Đang khuyến mại: các danh sách chương trình đang trong thời gian diễn ra khuyến mại và ở trạng thái hoạt động.

 • Sắp khuyến mại: danh sách chương trình sắp tới sẽ diễn ra và ở trạng thái hoạt động.

 • Chưa kích hoạt: danh sách chương trình đã tạo, còn thời hạn khuyến mại nhưng ở trạng thái không hoạt động.

 • Ngừng khuyến mại: hiển thị danh sách chương trình đã hết thời gian khuyến mại.

Bộ lọc

 • ID: lọc ID(số định danh của chương trình khuyến mại)

 • Từ ngày - Đến ngày: tìm kiếm các chương trình khuyến mại có thời gian khuyến mại từ ngày nào đến ngày nào.

 • Tên: tên của chương trình khuyến mại.

 • Trạng thái: hoạt động hoặc không hoạt động nữa.

 • Mô tả: nội dung mô tả chương trình.

 • Áp dụng: chương trình được áp dụng cho kênh bán hàng nào (bán lẻ, bán sỉ, đặt hàng online).

Cài đặt chiết khấu

 • Doanh nghiệp nhấn bật các lựa chọn để cài đặt một số nội dung cần thiết trên hệ thống.

Lưu ý: phân quyền cho phép sửa chiết khấu bán lẻ, bán sỉ, đơn hàng chỉ áp dụng các tài khoản nhóm quyền nhân viên, với tài khoản giám đốc thì mặc định sẽ được thay đổi chiết khấu dù có được phân quyền hay là không.

Các loại khuyến mại chiết khấu

 • Khuyến mại theo giá trị hóa đơn.

 • Khuyến mại theo danh mục sản phẩm.

 • Giảm giá theo số lượng sản phẩm.

 • Giá theo số lượng sản phẩm.

 • Khuyến mại theo từng sản phẩm.

 • Đồng giá.

 • Nâng cao (kết hợp nhiều điều kiện chiết khấu).

Danh sách các chương trình khuyến mại

 • ID: số định danh của chương trình, được tạo ngẫu nhiên trên hệ thống.

 • Ảnh: ảnh chương trình khuyến mại.

 • Chương trình: tên chương trình khuyến mại.

 • Ưu tiên: cài đặt độ ưu tiên khi có nhiều chương trình khuyến mại để hệ thống biết sẽ áp dụng chương trình khuyến mại nào trước, nếu không điền sẽ tự động lấy độ ưu tiên 1 (độ ưu tiên cao nhất)

 • Áp dụng: kênh bán được áp dụng chương trình khuyến mại (bán lẻ, bán sỉ, đặt hàng online).

 • Thời hạn: thời gian áp dụng chương trình khuyến mại, từ ngày nào đến ngày nào. Còn hạn: hiện ngày xanh, qếu quá thời hạn ngày sẽ hiện màu đỏ.

 • Người tạo: thông tin tài khoản tạo chương trình, ngày giờ tạo.

Câu hỏi thường gặp

1. Có xóa được chương trình khuyến mại đã tạo không ?

 • Chương trình khuyến mãi đã tạo không được sửa xóa được

Last updated