Links

Newsletters

Newsletters là một tính năng của Nhanh.vn cho phép bạn có thể quản lý newsletters và quản lý Subscriber.

Quản lý Newsletters

Bước 1: Bạn truy cập vào website -> chọn newsletters -> chọn Quản lý newsletter hoặc vào đây.
Bước 2: Bạn bấm nút " Thêm mới "
Bước 3: Bạn điền các thông tin cần thiết
Bước 4: Bạn bấm nút
Danh sách Newsletters được hiển thị. Bạn có thể bấm vào đây.

Quản lý Subscriber

Bước 1: Bạn truy cập vào website và điền email vào " Đăng ký nhận thông tin ưu đãi và xu hướng mới nhất" ở chân trang
Bước 2: Bạn truy cập vào website -> chọn Newsletter -> chọn Quản lý Subscriber hoặc vào đây.
Thông tin email được hiện thị trong Quản lý Subscriber.
Bạn có thể xuất excel các email theo hướng dẫn dưới đây: