Tạo mẫu tin ZNS

Thao tác tạo mẫu

Trường hợp 1: Sử dụng mẫu có sẵn

 • Nếu chọn mẫu có sẵn danh sách hiển thị ra các mẫu có sẵn mà Nhanh.vn gợi ý cho bạn, bạn ấn nút chọn mẫu có sẵn để xem hết các mẫusau đó nhấn Chọn vào mẫu cần sử dụng. Nội dung của mẫu sẽ hiển thị trong Nội dung tin nhắn bạn chỉnh sửa thêm thông tin hoặc Lưu mẫu

Trường hợp 2: Thiết kế mẫu

1. ZNS dạng bảng

Gửi thông báo cho khách hàng về tình trạng hóa đơn sau khi quá trình mua bán hình thành. Giúp khách hàng nhận tin thấy thông tin đơn hàng một cách rõ ràng và chắc chắn hơn

 • Tiêu đề: Tối đa 35 ký tự

 • Nội dung chính: Tối đa 250 ký tự

 • Nội dung bảng: (Tối đa 8 dòng)

  • Cột tiêu đề: Điền nội dung tiêu đề

  • Nhập từ khóa: Ấn nút chọn từ khóa Chọn từ khóa bạn muốn Click Copy và Paste vào ô, lưu ý: Chỉ hỗ trợ các từ khóa có trong danh sách từ khóa

  • Nút thêm dòng: Để thêm mới 1 dòng trong nội dung bảng

  • Nút ký hiệu thùng rác: Để xóa dòng

 • Nội dung phụ (nếu có)

 • Nút thao tác (Tối đa 2 nút)

 • Tên nút thao tác: Điền tên nút ví dụ Theo dõi Shop, Liên hệ CSKH....

 • Chọn loại nút

2. ZNS dạng văn bản

 • Tin nhắn chăm sóc khách hàng, cảm ơn sau đăng kí, nhắc lịch hẹn, địa điểm và tương tác. Tăng tỉ lệ tương tác và độ hài lòng của khách hàng về doanh nghiệp

 • Khác biệt của loại tin này: là bạn có thể Hiển thị được logo của doanh nghiệp.

 • Tiêu đề: Tối đa 65 ký tự

 • Nội dung chính: 400 ký tự

 • Nút thao tác (Tối đa 2 nút)

Khác biệt của loại tin này: là bạn có thể Hiển thị được logo của doanh nghiệp.

3. ZNS đánh giá dịch vụ

 • Tiêu đề tin nhắn: Tối đa 65 ký tự

 • Nội dung chính: 400 ký tự

 • Nội dung bình chọn: Click nút sửa chi tiết để thêm nội dung cho từng đánh giá

 • Mẫu tin demo

Lưu ý:

 • Bạn có thể xem trước mẫu sau khi soạn xong. Sau đó nhấn vào Lưu cài đặt để lưu lại

 • Sau khi lưu xong mẫu tin sẽ được hiện ở Danh sách mẫu tin bạn có thể xem Danh sách tại đây

Thao tác chỉnh sửa mẫu

Chờ và Duyệt mẫu

 • Nhanh.vn sẽ gửi Zalo duyệt mẫu tin và đổi trạng thái sang Chờ xử lý thời gian duyệt mẫu trong vòng 48h. Khi nhận được phản hồi từ Zalo Nhanh.vn sẽ đổi sang trạng thái duyệt hoặc không được duyệt (kèm lý do)

 • Trường hợp mẫu được duyệt sẽ hiện thêm thông tin về giá tin tại danh sách mẫu tin, trạng thái Zalo duyệt. Nếu bạn đồng ý sử dụng ấn Xác nhận hoạt động tại cột Shop xác nhận để tiến hành cài đặt hành động gửi tin

Sau khi được duyệt bạn có thể tiến hành cài đặt hành động gửi tin xem hướng dẫn tại đây

Last updated