Quản lý live stream

 • Tính năng này giúp bạn:

  • Quản lý bình luận trên Live Facebook

  • In thông tin bình luận trên trình duyệt, qua app Nhanh Omni Chat

  • Tự động tạo đơn nháp khi bình luận trên livestream có chứa số điện thoại

 • Để thao tác bạn truy cập vào Live > Cài đặt

Gắn nhãn hội thoại

 • Khi bạn muốn cài đặt tự động gắn nhãn hội thoại cho các bình luận mà bạn đã in trong livestream, bạn sẽ nhấn tích Gắn nhãn đã chọn bên dưới với hội thoại của khách hàng sau khi in bình luận Livestream chọn những tag cần gắn và Lưu để hoàn tất cài đặt.

Tạo đơn hàng nháp

Tính năng này sẽ tự động tạo đơn hàng nháp khi bình luận trên livestream có chứa số điện thoại

 • Truy cập vào Chat.nhanh.vn tại mục Live > Cài đặt sau đó tích chọn cài đặt Tự động tạo đơn nháp khi bình luận trên livestream chứa số điện thoại

 • Đơn hàng nháp từ livestream sẽ được lưu tự động sau khi cài đặt và được lưu tại mục Đơn hàng > Đơn nháp

 • Bạn có thể click vào Xem hội thoại để chat hỏi lại, hoặc gọi điện xác nhận thêm thông tin với khách hàng để tạo đơn hàng.

Quản lý live trên trình duyệt

 • Truy cập vào Chat.nhanh.vn tại mục Live

 • Bạn vui lòng ấn theo dõi livestream để quản lý bình luận, in bình luận, chốt đơn.

 • (1): Quay lại danh sách livestream

 • (2): Thao tác

 • (3): Like bình luận

 • (4): Ẩn bình luận

 • (5): Xoá bình luận

 • (6): Chặn khách hàng

 • (7): Thông tin khách hàng

 • (8): Trả lời bình luận của khách

 • (9): Nhấn in phiếu để in bình luận

Last updated