Khách hàng

Quản lý khách hàng giúp bạn theo dõi được danh sách toàn bộ các khách hàng của doanh nghiệp.

Danh sách luôn được cập nhật mới khi bạn thêm mới khách trong thao tác tạo hóa đơn bán hàng, đơn hàng (từ tất cả các kênh admin, website, facebook, sàn TMĐT) hoặc thêm mới khách hàng thủ công.

Nhờ công cụ tìm kiếm thông minh và bộ lọc theo nhiều trạng thái, bạn có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng thân thiết để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý.

Ý nghĩa

Module Khách hàng sẽ giúp bạn:

Các khái niệm cơ bản trong Khách hàng:

  • Cấp độ khách hàng: Dùng để phân loại khách dựa trên các tiêu chí như số tiền mua trung bình theo tháng hoặc tổng tiền tích lũy của khách hàng. Cấp độ của khách hàng tự động thay đổi nếu đáp ứng được tiêu chí của từng cấp độ.

  • Nhóm khách hàng: Do bạn tự phân loại, không tự động thay đổi.

  • Điểm tích lũy: Tổng tiền mua hàng của khách sẽ được quy đổi ra điểm tích lũy theo tỉ lệ mà bạn tự quy định.

Last updated