Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

 • Nhà cung cấp hiểu theo cách đơn giản là tổ chức, cá nhân cung cấp các loại hàng hóa mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

 • Việc tạo nhà cung cấp giúp doanh nghiệp có thể đem lại những lợi ích sau:

  • Dễ dàng lọc, quản lý hàng hóa theo từng nhà cung cấp.

  • Báo cáo doanh thu sản phẩm theo từng nhà cung cấp. (xem báo cáo doanh thu theo nhà cung cấp tại đây)

  • Kiểm soát thu chi - công nợ với từng nhà cung cấp. (hỗ trợ với các doanh nghiệp có sử dụng tính năng Kế toán)

 • Trang nhà cung cấp có 2 Sheet khác nhau:

  • Nhà cung cấp: Quản lý toàn bộ các nhà cung cấp mà doanh nghiệp đã tạo.

  • Sản phẩm nhà cung cấp: Danh sách các sản phẩm thuộc các nhà cung cấp đã tạo.

Nhà cung cấp

Các cột - ý nghĩa trên trang nhà cung cấp

CộtÝ nghĩa

Mã nhà cung cấp

Tên

Tên nhà cung cấp

Loại

Phân loại nhà cung cấp (Cá nhân hoặc doanh nghiệp)

Điện thoại

Số điện thoại nhà cung cấp

Người tạo

Thông tin người tạo

Trạng thái

Trạng thái của nhà cung cấp (đang hoạt động hoặc ngừng hoạt động)

Cài đặt

Sửa - xóa nhà cung cấp

Thêm mới nhà cung cấp

Có 3 cách để thêm mới nhà cung cấp:

 • Cách 1: Thêm mới nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm

 • Truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Thêm mới / Thêm mới hoặc truy cập tại đây

 • Khai báo các thông tin của nhà cung cấp (thông tin tối thiểu cần phải điền là tên và số điện thoại nhà cung cấp), sau đó ấn Lưu để lưu thông tin nhà cung cấp vào phần mềm.

 • Cách 2: Doanh nghiệp có thể thêm nhanh nhà cung cấp ở bước Nhập kho

 • Tại giao diện nhập kho, ấn "+"

 • Khai báo thông tin của nhà cung cấp và ấn Lưu để hoàn tất.

 • Cách 3: Nhập từ excel

  • Bước 1: Truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Thêm mới / Nhập từ Excel, hoặc truy cập tại đây, giao diện hiển thị như sau:

 • Bước 2: Tải file mẫu tuỳ theo phiên bản excel đang cài ở máy tính, sau đó điền đầy đủ thông tin vào những trường (cột) mà doanh nghiệp muốn (mỗi doanh nghiệp có một quy chuẩn nhập liệu thông tin về nhà cung cấp khác nhau). Mẫu file Excel có dạng như sau:

 • Bước 3: Tải file Import đã nhập liệu lên hệ thống và theo dõi tiến độ import đến khi đạt 100%.

 • Sau khi upload thành công (hay thất bại) hệ thống sẽ thông báo tới doanh nghiệp. Trường hợp thành công, doanh nghiệp kiểm tra lại danh sách nhà cung cấp vừa Import tại Danh sách nhà cung cấp tại đây.

Sản phẩm nhà cung cấp

Dùng để theo dõi một sản phẩm nhập của nhà cung cấp nào, để có thông tin đổi, trả hàng hoặc bảo hành với nhà cung cấp hoặc xem các báo cáo tồn kho lọc theo từng nhà cung cấp.

Người dùng truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Sản phẩm nhà cung cấp, hoặc truy cập tại đây..

Có 2 cách gắn sản phẩm với nhà cung cấp: Gắn trực tiếp trên phần mềm hoặc Nhập từ Excel.

 • Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm:

Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Sản phẩm nhà cung cấp / Thêm mới / Thêm sản phẩm nhà cung cấp, hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Các thông tin cần khai báo:

 • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp cần gắn sản phẩm

 • Loại hàng: Hình thức lấy hàng (mua đứt, ký gửi…)

 • Sản phẩm: Chọn các sản phẩm muốn gắn cho nhà cung cấp đã chọn. Các sản phẩm đã chọn sẽ được liệt kê ở bảng bên dưới.

Bước 3: Sau khi khai báo xong .các thông tin, người dùng ấn Lưu để hoàn tất.

 • Cách 2: Import gắn sản phẩm theo nhà cung cấp từ file Excel

Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Sản phẩm nhà cung cấp / Thêm mới / Import sản phẩm nhà cung cấp, hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tải file mẫu, sau đó điền đầy đủ thông tin vào những trường (cột) mà doanh nghiệp muốn (mỗi doanh nghiệp có một quy chuẩn nhập liệu thông tin về nhà cung cấp khác nhau).

Bước 3: Tải file Import đã nhập liệu lên hệ thống và theo dõi tiến độ import đến khi đạt 100%.

Sau khi upload thành công (hay thất bại) hệ thống sẽ thông báo tới doanh nghiệp. Trường hợp thành công, doanh nghiệp kiểm tra lại danh sách nhà cung cấp vừa Import tại Danh sách sản phẩm nhà cung cấp (tại đây)

Câu hỏi thường gặp

1. Không tạo được nhà cung cấp mới.

 • Kiểm tra lại gói sử dụng, nếu là gói ecom thì không có mặc định tính năng đó.

2. 1 Sản phẩm nhập từ 2 nhà cung cấp khi bán có thể nhận biết được nhà cung cấp nào không?

 • Hiện trên phần mềm khi nhập và trên báo cáo chỉ ghi nhận được số lượng tồn và doanh thu nhập hàng của nhà cung cấp, còn khi bán chưa phân biệt được do khi bán trên phần mềm không có trường thông tin nhà cung cấp và thực tế nhân viên bán hàng cũng không thể phân biệt được sản phẩm đó là của nhà cung cấp nào cả.

Last updated