Cài đặt Tài khoản cá nhân

 • Cài đặt tài khoản cá nhân sẽ giúp bạn các phần về

  • Hiển thị hội thoại.

  • Thông báo hội thoại

  • Kết nối tài khoản Google

 • Để thực hiện thao tác bạn truy cập vào Cài đặt > Tài khoản cá nhân

Hiển thị danh sách hội thoại

 • (1): khi có tích cài đặt, bạn nhấn enter 2 lần tại khung chat trả lời sẽ tự động chuyển sang hội thoại kế tiếp.

 • (2): tự động sắp xếp các hội thoại chưa đọc lên trên đầu danh sách hội thoại.

 • (3): tự động sắp xếp hội thoại theo thời gian khách chat đến.

 • (4): tự động sắp xếp hội thoại chưa trả lời khách lên đầu.

 • Ngoài ra còn có lựa chọn hiển thị số hội thoại trong danh sách hội thoại, bạn có thể lựa chọn số lượng hiển thị từ 100 đến tối đa 500 hội thoại, chọn số lượng hiển thị nhỏ hơn nếu trình duyệt có hiện tượng giật lag.

Thông báo

 • Cài đặt hiển thị thông báo khi có hội thoại tin nhắn mới hoặc hội thoại bình luận mới, bạn có thể bật cài đặt muốn có thông báo, chọn kiểu âm thanh, bạn nhấn vào biểu tượng chuông để nghe thử trước khi cài đặt.

Xuất dữ liệu tới Google Sheets

 • Hệ thống cho phép kết nối tài khoản Google để xuất dữ liệu báo cáo tới Google Sheets.

 • Tính năng này chỉ áp dụng cho Chat.nhanh.vn, không áp dụng cho Vpage.

 • Chỉ tài khoản quyền Giám Đốc mới có thể sử dụng tính năng này.

 • Bạn truy cập vào chat.nhanh.vn > Cài đặt > Tài khoản cá nhân > Kết nối tài khoản Google > Đăng nhập cùng Google để kết nối.

 • Chọn tài khoản cần kết nối

 • Khi kết nối xong sẽ hiển thị thông tin: "Bạn đã kết nối với tài khoản:.....", nếu không muốn kết nối tài khoản đó nữa thì nhấn Ngắt kết nối

 • Các báo cáo thống kê sau khi đã kết nối tài khoản Google sẽ hiển thị thêm lựa chọn Xuất Google Sheets ở nút Thao tác.

 • Sau khi chọn hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu tới drive của bạn.

Last updated