Chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng

Trang chi tiết đơn hàng giúp bạn theo dõi toàn bộ thông tin chi tiết về một đơn hàng cụ thể.

Để vào trang chi tiết đơn hàng, bạn bấm nút theo từng ID đơn hàng cụ thể tại cột ID đơn hàng trong Danh sách đơn hàng.

Đơn hàng chưa gửi sang hãng vận chuyển

Đơn hàng chưa gửi sang hãng vận chuyển sẽ có một trong các trạng thái sau:

 • Mới

 • Chờ xác nhận

 • Đang xác nhận

 • Đã xác nhận

 • Hết hàng

 • Đổi kho hàng

 • Đang đóng gói

 • Đã đóng gói

 • Khách hủy

Chi tiết đơn hàng này bao gồm các tab: Thông tin, Xác nhận (đơn ở trạng thái Đổi kho hàng, Hệ thống hủy không có tab thông tin này), In & đóng gói, Gửi vận chuyển.

Đơn hàng đã được gửi sang hãng vận chuyển

Đơn hàng đã gửi sang hãng vận chuyển sẽ có một trong các trạng thái sau:

 • Chờ thu gom

 • Đang chuyển

 • Thành công

 • Thất bại

 • HVC hủy

 • Đang hoàn

 • Xác nhận hoàn

 • Đã hoàn

Chi tiết đơn hàng này bao gồm các tab: Thông tin, Lịch trình, In & đóng gói, Thanh toán, Khiếu nại. Đối với đơn hàng tự vận chuyển sẽ không có tab Lịch trình và tab Thanh toán.

Tab Thông tin

Thông tin đơn hàng là tab hiển thị chi tiết các thông tin về khách hàng, sản phẩm, vận chuyển (hãng vận chuyển, phí vận chuyển..), thông tin thanh toán, thông tin doanh nghiệp, lịch trình vận chuyển (tóm tắt) để bạn nắm bắt được chính xác từng giai đoạn, lịch trình và thời gian thực hiện đơn hàng.

Thao tác trong chi tiết đơn hàng

Tại trang chi tiết đơn hàng, bạn bấm Thao tác để thực hiện:

 • In phiếu gửi các khổ: Phiếu gửi là phiếu chứa thông tin được dán lên đơn hàng, doanh nghiệp tích chọn các đơn muốn in phiếu gửi, rồi bấm nút vào lựa chọn này để in.

 • In nhãn: Nhãn gửi là một dạng khác của phiếu gửi (chứa ít thông tin hơn), doanh nghiệp bấm nút lựa chọn này để in nhãn gửi đơn.

 • Sửa đơn hàng: Sửa thông tin đơn hàng đang xem. Chỉ xóa được các đơn hàng chưa gửi sang hãng vận chuyển.

 • Xóa đơn hàng: Xóa đơn hàng đang xem. Chỉ xóa được các đơn hàng chưa gửi sang hãng vận chuyển.

 • Đổi trạng thái: Cho phép đổi trạng thái của đơn hàng.

 • Báo hãng vận chuyển hủy đơn: Khi đơn hàng đã gửi thông tin sang hãng vận chuyển, thao tác này tương ứng với việc khiếu nại báo hãng vận chuyển hủy đơn.

 • Đổi kho hàng: Tính này này cho phép bạn được đổi kho để xuất bán sản phẩm.

 • Copy đơn hàng: Tạo 1 đơn hàng mới có thông tin giống hệt thông tin đơn hàng hiện tại.

 • Gửi lại Email đơn hàng: Tính năng này thường dùng khi bạn chỉnh sửa xong đơn hàng và muốn gửi lại xác nhận thông tin đơn hàng cho khách. Mặc định hệ thống sẽ tự động gửi email khi có đơn hàng mới và doanh nghiệp có cài đạt gửi email Chăm sóc khách hàng cập nhật trạng thái đơn hàng.

 • Trả lại (Tại quầy): Tạo phiếu trả hàng tại quầy cho đơn hàng đã thành công.

 • Trả lại (Chuyển hàng): Tạo phiếu trả hàng kiểu chuyển hàng cho đơn hàng đã thành công.

 • Tạo hóa đơn bán lẻ: Tạo hóa đơn bán lẻ từ đơn hàng.

 • Tạo hóa đơn bán buôn: Tạo hóa đơn bán buôn từ đơn hàng.

 • Lịch trình đơn hàng gửi cho khách mua hàng: Thông tin đơn hàng và lịch trình chi tiết của đơn hàng để gửi cho khách hàng.

Tab Xác nhận

Tab xác nhận chỉ hiển thị đối với những đơn hàng chưa được thao tác Gửi đơn sang hãng vận chuyển.

Trong quá trình xác nhận đơn với khách hàng, khi nhấn vào tab này sẽ tương ứng với thao tác sửa đơn. Bạn có thể sửa lại thông tin đơn hàng, bổ sung hoặc điều chỉnh xác mục thông tin đã xác nhận với khách hàng, chọn trạng thái xác nhận, sau đó bấm Lưu.

Sau khi lưu, đơn hàng sẽ ở trạng thái xác nhận đã chọn.

Tab In & đóng gói

In và đóng gói không hỗ trợ các đơn hàng ở trạng thái Thành công, Đang hoàn, Đã hoàn.

Tab In & đóng gói cho phép bạn thao tác:

 • In phiếu gửi đơn hàng

Bạn có thể lựa chọn in phiếu gửi đơn hàng với nhiều kích cỡ, loại giấy khác nhau. Đơn sau khi in sẽ chuyển trạng thái thành Đang đóng gói.

 • Lý do không nhặt được hàng

Bạn có thể lựa chọn lý do không nhặt được hàng (Hết hàng hoặc Lý do khác). Sau khi lưu lý do, đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái Hết hàng.

 • Thống kê trạng thái đơn hàng của khách

Hệ thống sẽ thống kê tỷ lệ mua hàng thành công, chuyển hoàn của khách từ tất cả các doanh nghiệp trên hệ thống, giúp bạn biết 1 khách hàng có thể đã mua nhiều đơn hoặc hay hoàn hàng.

Bạn có thể lựa chọn cài đặt chia sể dữ liệu trạng thái mua hàng của doanh nghiệp tại đây.

Nếu bạn bật cài đặt này, hệ thống sẽ chỉ lấy dữ liệu trạng thái mua hàng từ doanh nghiệp của bạn.

 • Đổi kho hàng

Nếu kho hàng hiện tại không đủ tồn để xử lý đơn hàng, bạn có thể chuyển thông tin sang một kho khác để tiến hành xử lý, không làm gián đoạn và mất thời gian xử lý đơn giao tới khách hàng.

Tại đây, hệ thống cho phép kiểm tra nhanh các sản phẩm trong đơn hàng còn tồn bao nhiêu tại các kho để thuận tiện điều chuyển thông tin đơn hàng sang kho còn tồn để xử lý.

Để đổi kho xử lý đơn hàng, bạn bấm chọn Đổi kho hàng - lựa chọn kho muốn điều chuyển xử lý đơn hàng.

Sau khi bấm Lưu, đơn hàng sẽ được đổi kho xử lý từ kho A ban đầu sang kho B vừa được chọn. Đơn hàng sẽ ở trạng thái Đổi kho hàng.

Tab Gửi vận chuyển

Tab này chỉ hiển thị đối với những đơn hàng chưa được thao tác Gửi đơn sang hãng vận chuyển.

Tại đây, bạn có thể thay đổi thông tin phí ship báo khách và chọn lại hãng vận chuyển phù hợp. Sau khi bạn bấm Gửi hãng vận chuyển, hãng vận chuyển sẽ cử nhân viên bưu tá tới địa chỉ kho hàng của đơn hàng này để lấy hàng đi giao cho khách.

Tab Lịch trình

Tab lịch trình vận chuyển thể hiện lịch trình vận chuyển của đơn hàng từ khi đơn hàng được đặt mới cho đến khi đơn hàng được giao thành công (hủy đơn và chuyển hoàn thành công). Đối với đơn hàng tự vận chuyển sẽ không có tab Lịch trình.

Bạn có thể theo dõi lịch trình chi tiết đơn hàng (giống hoàn toàn với lịch trình của hãng vận chuyển) và lịch trình tóm tắt của đơn hàng (tương ứng với các hành động đổi trạng thái đơn hàng).

Ngoài ra, bạn có thể gửi nhanh yêu cầu hỗ trợ (khiếu nại cho đơn hàng).

Tab Thanh toán

Tab thông tin thanh toán thể hiện thông tin về các khoản phí của đơn hàng. Trong trường hợp đơn hàng chưa được đối soát thì sẽ hiển thị Đơn hàng chưa được thanh toán.

Đối với đơn hàng tự vận chuyển sẽ không có tab Thanh toán.

Tab Khiếu nại

Tab thông tin khiếu nại cho phép doanh nghiệp quản lý các yêu cầu khiếu nại đã phản ánh với hãng vận chuyển và thêm yêu cầu khiếu nại, phản hồi về đơn hàng từ khách hàng.

Giao diện làm việc của tab này như sau:

Xem hướng dẫn chi tiết Khiếu nại đơn hàng tại đây.

Last updated