Links
Comment on page

Đối soát đơn hàng Lazada

Đối soát đơn hàng trên sàn Lazada

 • Đối soát đơn hàng trên sàn Lazada giúp Doanh Nghiệp đánh dấu trạng thái đã nhận được tiền với các đơn hàng, giúp kiểm soát việc thanh toán trên Lazada.
 • Thao tác đối soát đơn hàng trên sàn Lazada như sau:

Bước 1: Tải file mẫu báo cáo thanh toán Lazada

 • Bước 1.1: Doanh Nghiệp truy cập Seller Center Lazada >> Lazada University (Trung tâm phát triển) >> Khóa học hoặc truy cập tại đây
 • Bước 1.2: Tại bộ lọc của Lazada University, tìm kiếm từ khóa:Báo cáo >> Tải Báo Cáo Thanh Toán
Lưu ý:
 • Doanh Nghiệp nên tải các file báo cáo thanh toán Lazada mới nhất theo update của Lazada để có dữ liệu đúng nhất.
 • Tuy nhiên có trường hợp file báo cáo mới của Lazada bị lỗi, khi tạo báo cáo không hiển thị ra mã sản phẩm hoặc mã đơn hàng dẫn tới khi import đối soát lên Nhanh bị lỗi, vì vậy Doanh Nghiệp nên lưu trữ cả các phiên bản báo cáo thanh toán cũ của Lazada để có thể sử dụng lại.
 • Bước 1.3: Giải nén file báo cáo vừa tải về.
  • File báo cáo tải về bao gồm 1 file excel và 2 thư mục donhang, giaodich.
  • Doanh Nghiệp cần xuất dữ liệu từ sàn Lazada và copy vào 2 thư mục này, sau đó mở file Excel và tạo báo cáo.

Bước 2: Xuất dữ liệu từ Lazada và tạo báo cáo thanh toán

 • Bước 2.1: Xuất dữ liệu sao kê (đối soát) từ Lazada như sau:
  • Doanh Nghiệp truy cập Seller Center Lazada >> Tài chính >> Sao kê tài khoản >> Chọn chu kỳ đối soát >> Download.
  • File đối soát vừa xuất sẽ được lưu tại thư mục giaodich của báo cáo thanh toán
 • Bước 2.2: Xuất dữ liệu đơn hàng từ Lazada:
  • Doanh Nghiệp truy cập Seller Center Lazada >> Đơn hàng >> Đơn đặt hàng
  • Lọc Order Start Date - Order Start End (danh sách đơn hàng trong khoảng ngày X đến ngày Y) >> Tìm kiếm.
  • Xuất dữ liệu
  • Sau khi xuất dữ liệu, Doanh Nghiệp nhấn Xem lịch sử (cạnh nút xuất dữ liệu) >> Xem lịch sử xuất dữ liệu >> Download dữ liệu vừa xuất và lưu tại thư mục donhang của báo cáo thanh toán.
 • Dựa theo chu kỳ sao kê (đối soát) của Lazada, Doanh Nghiệp nên lọc danh sách đơn hàng trong khoảng 2 tuần trước kỳ đối soát để đảm bảo đủ các đơn hàng Lazada đối soát muộn.
 • Ví dụ: Chu kỳ đối soát 14/08-20/08 nên lọc danh sách đơn hàng từ 01/08-20/08 để đảm bảo đủ đơn hàng
 • Bước 2.3: Tạo báo cáo thanh toán.
  • Doanh Nghiệp quay lại thư mục báo cáo thanh toán trên máy tính, mở file excel báo cáo thanh toán >> Click tạo báo cáo.
  • Tại thư mục báo cáo thanh toán sẽ sinh ra 1 file Excel mới có tên file trùng với tên của chu kỳ thanh toán giúp Doanh Nghiệp tiện lưu trữ dữ liệu và kiểm tra

Bước 3: Import file đối soát lên Nhanh.vn

 • Bước 3.1: Sau khi tạo xong file báo cáo, Doanh Nghiệp cần xóa 3 dòng đầu tiên tại sheet Tổng quan giao dịch
 • Bước 3.2: Doanh Nghiệp truy cập phần mềm Nhanh.vn >> Đơn hàng >> Sàn TMĐT >> Lazada >> Đối soát >> Thêm mới hoặc truy cập tại đây
 • Bước 3.3: Doanh Nghiệp chọn gian hàng đối soát, tài khoản nhận tiền, ngày đối soát, chọn cột tính doanh thu và upload file đối soát ở bước 2 >> Import.
  • Tính doanh thu theo cột Total:
  • Tính doanh thu theo cột Sales Deliver
 • Các lỗi có thể gặp phải:
  • File import lên cần xóa 3 dòng đầu tiên, chỉ giữ lại từ dòng tiêu đề trở đi!
  • Không tồn tại mã đơn hàng "XXX": đây là mã đơn hàng lazada, thông báo xảy ta khi đơn hàng lazada chưa được tải về trên nhanh.vn; người dùng nên kiểm tra lại mã đơn hàng lazada trên nhanh.
  • Đơn hàng "ABC" (Mã đơn hàng: XXX) không có sản phẩm.
  • Mã món hàng "XXX" chưa tồn tại trên Nhanh: mã món hàng là mã order item trên lazada.
  • Mã món hàng "XXX" chưa được ghép sản phẩm trên Nhanh
  • Mã món hàng "ABC" không thuộc đơn hàng XYZ (Mã đơn hàng: XXX) trên Nhanh
  • Mã món hàng "ABC" thuộc đơn hàng XYZ (Mã đơn hàng: XXX) có giá nhỏ hơn giá sản phẩm trên Nhanh
  • Mã món hàng "XX" đã được đối soát trong lần đối soát...

Câu hỏi thường gặp

1. Các đơn hàng Lazada chưa đối soát hoặc đã đối soát, thì trên Nhanh có thể xem ở đâu?

 • Tại danh sách đơn Lazada, lọc nâng cao, tiêu chí "Chuyển tiền", chọn "Đã chuyển tiền" hoặc "Chưa chuyển tiền".