Links

Thuộc tính

Trang thuộc tính

 • Thuộc tính là những thông tin mô tả rõ hơn các đặc điểm của sản phẩm.
 • Việc phân chia sản phẩm theo từng loại thuộc tính sẽ giúp Doanh nghiệp kiểm soát tồn kho - doanh thu kỹ càng hơn về các sản phẩm. Việc đo lường được doanh thu trên từng loại thuộc tính sẽ giúp Doanh nghiệp đưa ra cái nhìn khách quan hơn về tình trạng bán hàng, và lượng hàng cần nhập sắp tới, giúp giảm thiểu việc tồn kho quá lâu với các thuộc tính ít được ưa chuộng.
 • Đối với ngành thời trang sẽ có 2 thuộc tính thông dụng:
  • Màu sắc: Đen, đỏ, vàng, trắng...
  • Kích thước: S, M, L, XL, XXL...
 • Đối với ngành hàng điện thoại sẽ có 3 thuộc tính thông dụng:
  • Dung lượng: 16GB, 64GB, 256GB...
  • Màu sắc: Đen, đỏ, trắng...
  • Tình trạng máy: Mới, 99%, Cũ...

Các loại tên gọi - ý nghĩa trên trang thuộc tính

 • Click vào ID hoặc giá trị để hiển thị trang chi tiết thuộc tính
 • Tham khảo hướng dẫn trang chi tiết thuộc tính tại đây
Tên gọi
Ý nghĩa
ID
ID của từng thuộc tính
Tên
Tên thuộc tính
Giá trị
Các giá trị nằm trong thuộc tính đó
Mã thuộc tính
Mã thuộc tính
Bắt buộc nhập
Khi tạo sản phẩm có bắt buộc nhập thuộc tính hay không (Tích xanh: Có - Ngang đỏ: Không)
Tìm kiếm
Có thể tìm kiếm Sản Phẩm khi tạo hay ko (Tích xanh: Có - Ngang đỏ: Không)
Thứ tự
Thứ tự hiển thị của từng loại Thuộc tính (thứ tự hỗ trợ hiển thị trên Trang giá trị thuộc tính, khi tạo sản phẩm và trên Website)
Người tạo
Thông tin người tạo thuộc tính đó
Cài đặt
Nút sửa - xóa hoặc import excel thuộc tính
 • Với ngành hàng thời trang, Doanh nghiệp muốn tạo sản phẩm có màu sắc hiển thị trước kích thước. Ví dụ: Áo Blazeer - Đỏ - S
 • Doanh nghiệp điền cột thứ tự cho thuộc tính màu sắc là 1, cho thuộc tính kích thước là 2 và nhấn lưu

Các sheet trên trang thuộc tính

Tên sheet
tác dụng
Thuộc tính
Trang quản lý danh sách thuộc tính
Nhóm thuộc tính
Trang quản lý nhóm thuộc tính

Cách tạo thuộc tính

 • Bước 1: Truy cập vào Trang thuộc tính (Sản phẩm -> Thuộc tính)
 • Bước 2: Click nút thêm mới >> thêm thuộc tính
 • Bước 3: Khai báo các trường dữ liệu cần thiết và nhấn Lưu
 • Tips: Tên thuộc tính và kiểu dữ liệu, có đánh dấu *. Nhanh.vn gợi ý bạn nên sử dụng tạo thuộc tính như sau:
  • Kiểu dữ liệu: Select (Lựa chọn)
  • Phải nhập: Off (không bắt buộc nhập)
  • Có thể tìm kiếm: On (có thể tìm kiếm khi tạo sản phẩm)
Sau khi tạo thuộc tính, Doanh nghiệp có thể tạo các giá trị thuộc tính, tham khảo giá trị thuộc tính tại đây

Câu hỏi thường gặp