Cài đặt vận chuyển

Giao diện cài đặt vận chuyển

Chi tiết từng cài đặt

Mua bảo hiểm hàng hoá

  • Bạn mua bảo hiểm cho đơn hàng, khi đơn hàng xảy ra hư hỏng, mất mát, hãng vận chuyển sẽ đền bù theo giá trị đơn hàng, đơn hàng sẽ cần trả thêm phí bảo hiểm cho đơn khi cài đặt mua bảo hiểm.
  • Thông tin bảo hiểm xem tại Điều 6. Nhấn tại đây

Giao hàng một phần

  • Khi chọn cài đặt này, hệ thống sẽ đánh dấu thông tin đơn hàng cần hỗ trợ giao hàng một phần (hiện tại chỉ có J&T và GHN hỗ trợ)

Tự động thêm ghi chú

  • Tự động thêm ghi chú cho tất cả đơn hàng, ghi chú này sẽ được gửi kèm thông tin đơn khi gửi sang hãng vận chuyển, nhưng không hiện ra ở ghi chú đơn hàng, giúp giảm thao tác nhập nội dung cho toàn bộ đơn hàng , giảm độ dài thông tin đơn.

Gửi vận chuyển

  • Lấy số điện thoại của nhân viên tạo đơn hàng, thay cho số điện thoại của cửa hàng (GHTK, EMS chưa hỗ trợ tính năng này).

Chọn kho lấy hàng khác với địa chỉ kho xử lý đơn hàng

  • Cho phép chọn kho lấy hàng khác với địa chỉ kho xử lý đơn hàng(chỉ GHN, BEST, DHL hỗ trợ tính năng này).

Gửi đơn sang hãng vận chuyển bị lỗi (không kết nối được hãng vận chuyển) trạng thái đơn sau khi gửi

  • Khi không gửi được sang hãng vận chuyển: trạng thái đơn hàng mặc định sẽ được giữ nguyên trạng thái trước khi gửi (hiện tại đang là đổi sang Chờ thu gom). Bạn có thể chọn: Giữ nguyên trạng thái hoặc chọn các trạng thái Đã đóng gói / Chờ thu gom / Đang chuyển.