Quản lý chia hội thoại

Cho phép cài đặt phân chia hội thoại cho nhân viên thủ công hay tự động, phù hợp với nhu cầu công việc của từng doanh nghiệp.

Lưu ý

 • Chỉ tài khoản có quyền Giám đốc doanh nghiệp mới được cấp quyền bật/tắt và cài đặt chia hội thoại.

Tính năng chia hội thoại

Tính năng Chia hội thoại là tính năng mới cập nhật của Chat.Nhanh.vn. được thiết kế nhằm phục vụ cho việc quản lý các Page có nhiều nhân viên chăm sóc. Bao gồm các chức năng chính:

 • Thiết lập ca làm việc cho từng nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ có thể làm việc trong nhiều khoảng thời gian trong ngày

 • Tự động chia hội thoại cho nhân viên theo ca làm việc.

Để cài đặt tính năng chia hội thoại, truy cập vào mục Cài đặt > Chia hội thoại

Cài đặt chia hội thoại

 • Để bật tính năng chia hội thoại hoạt động, người dùng cần chọn vào nút "Bật tính năng chia hội thoại"

 • Hội thoại mặc định sẽ chia đều cho những nhân viên trong ca làm việc

 • Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn cài đặt thêm:

  • Phân thêm nhân viên khác nếu hội thoại chưa được trả lời sau 1 khoảng thời gian nhất định

  • Cho phép những nhân viên không nằm trong danh sách chia hội thoại xem được tất cả các hội thoại.

Thiết lập ca

 • Tài khoản quyền giám đốc doanh nghiệp mới có thể thấy được tab Chia hội thoại và thao tác trên đó.

 • Hệ thống hỗ trợ thêm tối đa 50 nhân viên trong danh sách nhân viên nhận hội thoại

 • Với mỗi nhân viên, có thể thêm nhiều khoảng thời gian làm việc trong 1 ngày, và nhiều ngày trong 1 tuần

 • Doanh nghiệp thiết lập ca làm việc trong tuần của mình bằng cách: tạo ca làm việc cho các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật

 • Một ca làm việc có thể điều chỉnh được: Tên ca, Giờ bắt đầu - kết thúc, Nhân viên trong ca

Thiết lập chia hội thoại

 • Khi có hội thoại, hệ thống sẽ kiểm tra có cài đặt tính năng Chia hội thoại hay không.

 • Nếu Không cài đặt, mặc định toàn bộ nhân viên sẽ có thể thấy được hội thoại đó.

 • Nếu Có cài đặt, hệ thống sẽ kiểm tra danh sách nhân viên nhận hội thoại. Nếu có nhân viên được cài đặt làm việc trong ca đó, thì hệ thống sẽ tự động chia đều cho những nhân viên đó.

  • Nếu trong ca đó chỉ có 1 nhân viên, mặc định sẽ gán luôn cho nhân viên đó.

  • Nếu không có nhân viên trong ca, thì hội thoại sẽ không được chia.

 • Những nhân viên trong danh sách chia hội thoại, chỉ được xem và xử lý những hội thoại được chia cho mình, ngược lại những nhân viên không nằm trong danh sách này, có quyền xem và xử lý tất cả hội thoại (chú ý: chỉ áp dụng với những tài khoản có quyền nhân viên)

Lọc hội thoại được phân công

Last updated