Chính sách bồi thường

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ có quy định riêng về bồi thường được Ban quản trị đăng tải tại đây (được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm và theo quy định của các nhà cung cấp dịch vụ), theo đó, mỗi khiếu nại có đủ tài liệu và chứng từ theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ sẽ được nhà cung cấp dịch vụ bồi thường theo nguyên tắc:

 • Với các khiếu nại liên quan đến log (lịch sử) cuộc gọi của bưu tá và khách, hãng vận chuyển chỉ tiếp nhận khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ khi đơn hàng chuyển trạng thái Đang Chuyển hoàn.

 • Với các khiếu nại liên quan biên bản ký nhận hàng hoàn của shop , hãng vận chuyển chỉ tiếp nhận khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ khi lịch trình đơn hàng hoàn về shop thành công .

VietNam Post

 • Vận đơn không thu hộ COD: Đền bù tối đa 4 lần cước phí của vận đơn.

 • Vận đơn có thu hộ COD: bồi thường theo giá trị thu hộ của vận đơn tối đa không quá 20.000.000 VNĐ (Yêu cầu cung cấp đủ hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho hàng hoá).

 • Thời gian xử lý thanh toán đền bù cho phía người gửi tối đa là 3 tháng kể từ ngày chốt đền bù với hãng vận chuyển.

Viettel Post

 • Bồi thường 100% giá trị thiệt hại đối với bưu gửi sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa (Viettel Post chỉ nhận bảo hiểm giá trị bưu gửi tối đa 100 triệu).

 • Bồi thường 100% giá trị thiệt hại căn cứ số tiền thu hộ không bao gồm lợi nhuận (Giá gốc đầu vào) và tối đa không quá 30 triệu đồng đối với bưu gửi sử dụng dịch vụ COD.

 • Bồi thường 50% giá trị thiệt hại và tối đa không quá 30 triệu đồng đối với vận đơn trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa nhưng bên A cung cấp đủ chứng từ chứng minh giá trị thiệt hại trực tiếp.

 • Bồi thường 04 lần cước đối với vận đơn trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo hiểm và Bên A không cung cấp được chứng từ hợp lý, hợp lệ chứng minh giá trị thiệt hại.

Giao hàng nhanh

 • Vận đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác: đền bù 04 lần tổng cước phí dich vụ bưu chính của vận đơn đó.

 • Vận đơn là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

 • Khi phát hiện bưu gửi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận bưu gửi ngay khi nhân viên giao hàng yêu cầu nhận bưu gửi, và ghi rõ tình trạng bưu gửi lên vận đơn để nhà cung cấp dịch vụ và Ban quản trị có căn cứ giải quyết khiếu nại của Người sử dụng dịch vụ/ người nhận:

 • Với các bưu gửi bị mất hoặc hư hại 1 phần: Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:

  • Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (mức bồi thường trong trường hợp bị mất hoặc hư hại hoàn toàn)

  • Trong đó: Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi.

 • Những trường hợp người gửi/ người sử dụng dịch vụ đồng ý cho khách xem hàng hóa trong bưu gửi trước khi nhận đồng nghĩa với việc người gửi/ người sử dụng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng của hàng hóa trong bưu gửi, cam kết nhận lại bưu gửi hoàn về kể cả trong trường hợp hàng hóa có bị thay đổi hiện trạng so với quy cách đóng gói ban đầu. Chỉ trừ trường hợp vỡ nát.

J&T Express

 • Vận đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: đền bù 04 lần cước vận chuyển của vận đơn, vận đơn là hóa đơn GTGT không hỗ trợ dịch vụ gửi hàng mua bảo hiểm.

 • Vận đơn là vật phẩm, hàng hóa, giấy tờ có giá trị (Phiếu quà tặng, phiếu giảm giá, phiếu học, phiếu mua hàng hoặc giấy tờ tương đương với phiếu mua hàng) được đền bù như sau:

Best Express

 • Vận đơn là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn: đền bù 04 lần cước vận chuyển của vận đơn, vận đơn là hóa đơn GTGT không hỗ trợ dịch vụ gửi hàng mua bảo hiểm.

 • Vận đơn là vật phẩm, hàng hóa được đền bù như sau: Trường hợp bưu gửi bị mất, thất lạc

 • Để đảm bảo quyền lời của khách hàng, các đơn hàng COD nhỏ hơn 3 triệu, Nhanh.vn cài đặt mặc định có mua bảo hiểm.

Trường hợp bưu gửi bị hỏng

 • Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

  • Giá trị đền bù = (Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (Mức bồi thường quy định tại mục b).

  • Trong đó: Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi hoặc người nhận.

 • Những trường hợp người gửi/ người sử dụng dịch vụ đồng ý cho khách xem hàng hóa trong bưu gửi trước khi nhận đồng nghĩa với việc người gửi/ người sử dụng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện trạng của hàng hóa trong bưu gửi, cam kết nhận lại bưu gửi hoàn về kể cả trong trường hợp hàng hóa có bị thay đổi hiện trạng so với quy cách đóng gói ban đầu. Chỉ trừ trường hợp vỡ nát

Các quy định miễn trừ trách nhiệm đền bù

 • Tất cả các trường hợp khiếu nại về tình trạng hư hỏng của bưu gửi sau khi người nhận đã ký nhận bưu gửi sẽ không được nhà cung cấp dịch vụ giải quyết khiếu nại và đền bù.

 • Bưu gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu do không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hoặc tiêu hủy do nội dung của bưu gửi vi phạm qui định của pháp luật.

 • Từ chối bồi thường với hàng hóa bên trong bưu gửi bị hỏng do đặc tính tự nhiên của sản phẩm (dễ nóng chảy, hạn sử dụng ngắn, yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt...)

 • Từ chối bồi thường với hàng hóa bên trong bưu gửi bị hư, hỏng do lỗi từ phía người gửi (do đóng gói không đảm bảo gây vỡ hỏng hàng hóa).

 • Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi bưu gửi.

Last updated