Gửi đa điểm Grab

Tạo đơn hàng

 • Tại Đơn hàng > Danh sách đơn hàng trên Nhanh, tạo các đơn hàng tương ứng với mỗi điểm.

 • Ví dụ: muốn gửi đơn 3 điểm dừng, cần tạo 3 đơn hàng tương ứng.

 • Mặc định trên hệ thống nếu có hỗ trợ gửi tại địa điểm đó sẽ hiển thị thông tin hãng Grab để chọn, mọi thông tin đối soát sẽ do doanh nghiệp tự đối soát, Nhanh sẽ không đối soát những đơn này mà chỉ có ký hiệu dấu đô la đỏ khi đơn thành công.

Gửi đơn đa điểm

 • Tại Đơn hàng > Danh sách đơn hàng, chọn các đơn hàng mà bạn muốn gửi đơn đa điểm > Thao tác > Gửi đơn hàng đa điểm Grab.

 • Gửi đơn

Lưu ý với dịch vụ Đa điểm:

 • Chỉ hủy được cả hành trình, không thể hủy được từng đơn và chỉ có tài xế có thể thao tác hủy.

 • Không áp dụng được các mã khuyến mại.

 • Địa chỉ kho lấy hàng phải giống nhau.

Mã khuyến mại vận chuyển

Thời gian

 • Áp dụng: Từ 01/08/2022 đến 31/08/2022

Mã khuyến mại

 • Mã: SIEUTOC - Đồng giá 17K cho đơn dưới 35K, đơn trên 35K giảm tối đa 18K cho dịch vụ Siêu tốc, siêu tốc nhiều điểm.

 • Mã: SIEURE - Giảm 7K/đơn cho dịch vụ Siêu rẻ 4h.

Hướng dẫn sử dụng mã khuyến mại

 • Để sử dụng mã khuyến mại, quý khách vui lòng nhập mã SIEUTOC hoặc SIEURE tại mục mã khuyến mại khi tạo đơn hàng. Việc tích chọn sẽ lưu mã khuyến mại tự động cho các đơn hàng sau. Phí vận chuyển hiển thị là phí sau giảm giá.

Gửi đơn đa điểm Grab có hiện luôn mã voucher và ô điền mã voucher, mã giới thiệu sẽ tự hiển thị khi thêm đơn

Chương trình hoàn tiền vào ví Moca trên app Grab:

 • Hoàn vào ví Moca 500.000đ khi đạt 120 đơn/ tháng 8

 • Hoàn vào ví Moca 150.000đ khi đạt 50 đơn/ tháng 8

 • Hoàn vào ví Moca 80.000đ khi đạt 30 đơn/ tháng 8

Đăng ký xuất hóa đơn

 • Để nhận được Hóa đơn tài chính (VAT) cho phí giao hàng GrabExpress, quý khách cần thực hiện điền đầy đủ các thông tin như biểu mẫu tại đây. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng có dịch vụ phát sinh.

Lưu ý:

 • Quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc kê khai thông tin xuất hóa đơn của mình.

 • Quý khách có nhiều cửa hàng/điểm gửi hàng với nhiều số điện thoại khác nhau, vui lòng gửi từng yêu cầu cho từng cửa hàng.

 • Trong trường hợp thông tin bị sai hoặc cần thay đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến hóa đơn xin vui lòng cập nhật lại thông tin đúng theo mẫu bên dưới, hệ thống hóa đơn sẽ tự động ghi nhận thông tin mới nhất kể từ thời điểm thay đổi thông tin.

 • Chỉ cần cập nhật thông tin duy nhất 1 lần, nếu không có sự thay đổi.

Last updated