Câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để hủy đơn hàng khi đã bắn đơn sang hãng vận chuyển?

  • Đối với các trường hợp đơn bắn qua Nhanh nhưng bưu tá chưa tới gom bạn sẽ tạo khiếu nại đơn hàng để báo hủy, các đơn Viettel Post doanh nghiệp có thể tự hủy được. Xem cách tạo khiếu nại tại đây.

  • Nếu chưa thao tác được liên hệ 1900.2812 nhấn phím 1 để được bộ phận vận chuyển hỗ trợ/ chat tại phần hỗ trợ trực tuyến của Nhanh.vn.

2. Làm sao để thay đổi số điện thoại, thông tin người nhận?

  • Tạo khiếu nại đơn hàng để báo thay đổi, xem cách tạo khiếu nại tại đây

3. Cách để thay đổi COD (số tiền thu hộ) khi đã bắn đơn sang hãng vận chuyển?

  • Khi thay đổi COD khách phải tạo khiếu nại đơn hàng để từ đó bên Nhanh mới có thể hỗ trợ báo thay đổi COD. xem cách tạo khiếu nại tại đây

4. Đơn hàng khách muốn lưu kho cần phải làm như thế nào?

  • Liên hệ Nhanh.vn bằng cách gọi 1900.2812 nhấn phím 1 để được bộ phận vận chuyển hỗ trợ/ chat tại phần hỗ trợ trực tuyến của Nhanh.vn

5. Bên Nhanh có hỗ trợ thanh toán tiền trước không ?

  • Nhanh.vn không hỗ trợ thanh toán tiền trước cho khách.

6. Dịch vụ khai giá là gì?

  • Dịch vụ khai giá là dịch vụ Bưu chính cộng thêm mà người sử dụng dịch vụ có thể sử dụng thêm khi gửi các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hóa qua đường bưu chính bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển người sử dụng dịch vụ được bồi thường theo giá trị đã khai.

  • Quy định bồi thường có thể xem điều 6 tại đây

Last updated