Cài đặt Facebook chat

Tích hợp Facebook chat trên Webiste (miễn phí)

Yêu cầu: Bạn phải có quyền quản trị viên trên fanpage

Các bước thực hiện.

Bước 1. Tại fanpage đang quản trị

  • Bạn bấm vào nút cài đặt

Bước 2. Tại trang cài đặt

  • Bạn kéo thanh cuộn xuống mục: Thêm Messenger vào trang web và bấm nút bắt đầu

Bước 3. Tại tab Plugin chat

  • Nếu chưa thấy Plugin chat có thể nhấn tại đây

  • Bạn bấm vào hình bút chì để thêm tên miền muốn hiển thị box chat. Điền đầy đủ cả http:// hoặc https:// (ví dụ http://bookmark.vn, http://dvkh.store.nhanh.vn)

Bước 4. Bạn kéo thanh cuộn xuống và thay đổi các thông tin hiển thị của nút messenger trên website

Bước 5. Sau khi đã hoàn tất việc thay đổi, bạn bấm nút Đăng để lưu các thông tin vừa thay đổi

Bước 6. Bạn bấm vào nút Thiết lập để thay đổi plugin chat

Nhấn chọn phương thức thiết lập Tiêu chuẩn

Bước 6.1 Bạn chọn ngôn ngữ cần thay đổi và ấn nút Lưu & tếp tục

Bước 6.2 Bạn kiểm tra lại tền miền và ấn nút Lưu & tếp tục

Chú ý: trong trường hợp bạn muốn nút messenger hiển thị trên nhiều tên miền, bạn bấm vào nút Thêm miền và thêm tên miền (giống bước 3)

Bước 6.3 Bạn bấm vào nút sao chép mã và bấm vào nút Tiếp

Bước 6.4 Bạn bấm vào nút Hoàn tất

Bước 7. Copy đoạn mã nhúng để nhúng vào trang web

  • Đối với website do Nhanh.vn cung cấp, bạn truy cập vào đây để thêm đoạn mã nhúng vào trang web.

  • Facebook sẽ cung cấp đoạn mã nhúng rất dài, bạn chỉ cần sao chép đoạn code cần thiết có định dạng như sau (tuỳ theo từng page sẽ có phần page_id khác nhau):

<div id="fb-root"></div>

<!-- Your Plugin chat code -->
<div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat">
</div>

<script>
  var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat');
  chatbox.setAttribute("page_id", "114......");
  chatbox.setAttribute("attribution", "biz_inbox");
</script>

Bước 8. Kiểm tra lại trên website đã hiển thị box chat Facebook hay chưa.


Câu hỏi thường gặp.

1. Trên website chỗ phần nhắn tin với page làm sao để mình đổi liên kết sang page khác?

Phần chat facebook ở website bạn theo tác nhúng lại mã nhúng kết nối tại đây

Last updated