Nợ quà tặng

Nợ quà tặng

 • Tính năng nợ quà tặng nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp đang chạy chương trình khuyến mãi mua sản phẩm A được tặng kèm sản phẩm B, với số lượng khách mua hàng quá nhiều dẫn tới sản phẩm tặng kèm B không đủ, tính năng nợ quà tặng sẽ lưu trữ lại thông tin hóa đơn - các sản phẩm quà tặng còn nợ để sau đó Doanh nghiệp nhập hàng bổ sung sản phẩm B tặng bù cho khách.

Trang danh sách nợ quà tặng

Bộ lọc trang nợ quà tặng

 • Bộ lọc cơ bản

  • Cửa hàng: Lọc theo cửa hàng nợ quà tặng

  • ID hóa đơn: Lọc theo ID hóa đơn bán hàng

  • Sản phẩm: Lọc theo tên/mã sản phẩm nợ quà tặng

  • Hẹn trả từ ngày / đến ngày: Khoảng ngày hẹn trả quà tặng từ ngày X đến ngày Y

  • Trạng thái: Lọc theo trạng thái của hóa đơn nợ quà tặng, còn nợ hoặc đã gửi quà.

  • Khách hàng: Lọc theo tên / sđt khách hàng.

Cách trả quà tặng

 • Tham khảo hướng dẫn thêm hóa đơn nợ quà tặng tại đây

 • Bước 1: Tìm hóa đơn cần trả quà tặng theo ID hóa đơn hoặc thông tin khách hàng (SDT)

 • Tại giao diện danh sách hóa đơn nợ quà tặng sẽ hiển thị các sản phẩm quà tặng đã trả như sau:

Last updated