Links

Bán lẻ

Trang danh sách hóa đơn bán lẻ

 • Hóa đơn bán lẻ là hóa đơn được giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp. (Hóa đơn bán lẻ không liên quan tới các trường hợp giao hàng - ship cod, Nhanh.vn có tách biệt 1 module đơn hàng riêng để xử lý các hóa đơn giao hàng - ship cod)
 • Trang danh sách hóa đơn bán lẻ lưu trữ toàn bộ thông tin các hóa đơn liên quan tới việc bán lẻ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm lại các hóa đơn cũ một cách dễ dàng nhất.
 • Các thao tác có thể thực hiện tại danh sách hóa đơn bán lẻ:
  • Thêm hóa đơn bán lẻ
  • Lọc - tìm kiếm hóa đơn
  • Xem trang chi tiết hóa đơn bán lẻ
  • Tạo phiếu trả hàng.

Danh sách hóa đơn bán lẻ.

Doanh nghiệp có thể cài đặt ẩn hiện các cột tại đây:
Giao diện danh sách hóa đơn bán lẻ:
Hỉnh ảnh
Tên
Ý nghĩa
Người tạo
Ngày - giờ - tên nhân viên tạo hóa đơn.
ID
ID hóa đơn bán lẻ, ID này cũng chính là ID phiếu xuất kho tương ứng với hóa đơn bán lẻ, doanh nghiệp có thể lọc theo ID này tại module Kho hàng để kiểm tra dữ liệu xuất kho theo hóa đơn.
Cửa hàng
Tên cửa hàng xuất hóa đơn. (doanh nghiệp có thể tự cài đặt tên cửa hàng tại module Cài đặt/Hạn sử dụng hoặc truy cập tại đây)
Khách hàng
Tên - số điện thoại người mua hàng.
Sản phẩm
Ảnh - tên sản phẩm - sản phẩm tặng kèm - số lượng sản phẩm tặng kèm (nếu có), có thể click vào icon
để xem ảnh của sản phẩm tương ứng. Nếu sản phẩm có quà tặng đi kèm, icon
tương ứng với quà tặng đi kèm (đã tặng quà), icon
tương ứng với nợ quà tặng
Giá
Giá bán lẻ của sản phẩm (màu đen) và tổng tiền chiết khấu trên từng sản phẩm (màu đỏ). Có 2 loại tiền chiết khấu, icon
là chiết khấu tự động theo chương trình khuyến mãi, icon
là chiết khấu thủ công - chiết khấu tay (nhân viên tự điền tiền chiết khấu trên hóa đơn).
SL
Số lượng bán theo từng sản phẩm
ĐVT
Đơn vị tính của từng sản phẩm
VAT
Số tiền VAT theo hóa đơn.
Chiết khấu
Tổng số tiền chiết khấu trên hóa đơn và % giảm giá/tổng hóa đơn. Có 2 loại tổng tiền chiết khấu, icon
là chiết khấu tự động theo chương trình khuyến mãi, không có icon là chiết khấu thủ công (chiết khấu tay)
Tổng tiền
Tổng giá trị hóa đơn sau chiết khấu - số tiền mà khách hàng cần thanh toán cho doanh nghiệp.
Thanh toán
Số tiền khách thanh toán và phương thức thanh toán tương ứng. Tham khảo các icon thanh toán tại đây
Ghi chú
Ghi chú của hóa đơn, có 2 loại ghi chú khác nhau: Ghi chú tự động và ghi chú thủ công. Ghi chú tự động là ghi chú tự sinh trên Phần Mềm, ghi chú này không thể sửa đổi (ví dụ như ghi chú tên chương trình khuyến mãi, số điểm tích lũy sau khi mua hàng, thông tin hóa đơn đổi hàng...). Ghi chú thủ công là ghi chú do các nhân sự thuộc doanh nghiệp chủ động điền - khai báo.
Cài đặt
doanh nghiệp nhấn vào nút
để In hóa đơn - tạo phiếu đổi trả hàng - sửa hóa đơn hoặc xóa hóa đơn.

Các icon thanh toán tại trang danh sách hóa đơn bán lẻ

Hình ảnh
Ý nghĩa
Tiền khách đưa
Tiền mặt
Tiền chuyển khoản
Tiền quẹt thẻ
Tiền tiêu điểm

Các nút tại trạng danh sách hóa đơn bán lẻ.

 • Thêm mới: Thêm mới hóa đơn bán lẻ. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)
 • Thao tác
  • Tạo phiếu đổi trả hàng: Tạo phiếu đổi trả hàng cho hóa đơn, tuy nhiên khi chọn nút này doanh nghiệp cần khai báo ID hóa đơn, hoặc doanh nghiệp có thể tìm trước hóa đơn cần tạo phiếu và nhấn nút
   /Đổi trả hàng (tham khảo hướng dẫn đổi trả hàng tại đây
  • Xuất excel: Xuất dữ liệu hóa đơn bán hàng ra file Excel (doanh nghiệp có thể lọc trước các dữ liệu cần xuất excel để tránh file excel xuất ra có quá nhiều dữ liệu thừa, ví dụ lọc ngày tạo hóa đơn, lọc hóa đơn còn nợ tiền, chưa thanh toán...)
 • Các kiểu xuất dữ liệu Excel danh sách hóa đơn bán lẻ:
  • Chọn cột: Tất cả (tất cả dữ liệu) hoặc Tự chọn (Doanh nghiệp có thể chọn các cột dữ liệu cần xuất ra file excel)
  • Chọn dữ liệu:
  • Tất cả: Nếu chọn loại dữ liệu này, 1 hóa đơn có nhiều sản phẩm sẽ không xuất ra các dữ liệu bị trùng lặp. (ví dụ: ID hóa đơn, thông tin khách hàng,....)
 • Lặp lại thông tin hóa đơn ở từng dòng sản phẩm nếu đơn có từ 2 sản phẩm trở lên: Nếu tích chọn lựa chọn này, 1 hoá đơn có từ 2 sản phẩm trở lên sẽ lặp dữ liệu. (ví dụ: ID hóa đơn, thông tin khách hàng,....)

Các sheet trên trang danh sách hóa đơn bán lẻ

Tên Sheet
Tác dụng
Bộ lọc
Trang danh sách hóa đơn bán lẻ hiện tại, khi nhấn nút này sẽ quay lại trang danh sách hóa đơn bán lẻ mặc định (Loải bỏ hết các bộ lọc đang sử dụng)
Lưu
Lưu nhanh bộ lọc hiện tại.
Bộ lọc đã lưu
Danh sách các bộ lọc đã lưu, bạn có thể chọn nhanh bộ lọc tại đây.

Bộ lọc trang danh sách hóa đơn bán lẻ

Bộ lọc cơ bản

 • Cửa hàng: Lọc hóa đơn theo 1 hoặc nhiều cửa hàng đã tạo (hỗ trợ với doanh nghiệp có nhiều cửa hàng)
 • ID hóa đơn: Lọc theo ID hóa đơn (cần lọc đúng theo ID hóa đơn để tìm kiếm)
 • Tạo từ ngày - Đến ngày: Lọc theo ngày tạo hóa đơn từ ngày X tới ngày Y.
 • Khách hàng: Lọc theo tên hoặc số điện thoại Khách Hàng. Lưu ý: Khi bạn gõ tên hoặc số điện thoại Khách Hàng (tối thiểu 3 kí tự sẽ hiển thị bộ gợi ý), doanh nghiệp cần chọn đúng khách hàng ở bộ gợi ý để có thể lọc được, nếu không lựa chọn đúng Khách Hàng ở bộ gợi ý sẽ không lọc được hóa đơn của khách)
 • Sản phẩm: Lọc theo tên sản phẩm, mã sản phẩm hoặc mã vạch của sản phẩm. doanh nghiệp có thể gõ tối thiểu 3 kí tự trên tên/mã/mã vạch sản phẩm để hiển thị ra bộ gợi ý danh sách sản phẩm, sau đó chọn sản phẩm cần lọc và nhấn lọc, hoặc doanh nghiệp chỉ cần gõ các ký tự đầu tiên của tên sản phẩm và nhấn lọc
Ví dụ: Sản phẩm son mac, son dior thì doanh nghiệp chỉ cần gõ chữ "son" và nhấn Lọc.

Bộ lọc nâng cao

 • Doanh nghiệp cần nhấn vào nút
  (cạnh chữ Lọc) để hiển thị bộ lọc nâng cao.
 • Đặc điểm: Lọc theo đặc điểm của hóa đơn, có thể lọc nhiều điều kiện - nhiều đặc điểm (có chiết khấu, không có tiền chiết khấu, có tiền chuyển khoản....)
 • IMEI: Lọc theo IMEI của sản phẩm (Chỉ hỗ trợ với doanh nghiệp bán sản phẩm loại IMEI, tham khảo loại sản phẩm IMEI tại đây)
 • ID đơn hàng: Lọc các hóa đơn được chuyển từ loại đơn hàng mua tại quầy. (tham khảo các loại đơn hàng tại đây)
 • Hạn thanh toán: Lọc theo thời hạn thanh toán của hóa đơn từ ngày X tới ngày Y (chỉ hỗ trợ với doanh nghiệp sử dụng tính năng kế toán)
 • Danh mục: Lọc theo danh mục sản phẩm (tham khảo danh mục sản phẩm tại đây)
 • Danh mục nội bộ: Lọc theo danh mục nội bộ (tham khảo danh mục nội bộ tại đây)
 • NV thu ngân: Lọc theo nhân viên thu ngân (người tạo hóa đơn)
 • NV bán hàng: Lọc theo nhân viên bán hàng
 • NV kỹ thuật: Lọc theo nhân viên kỹ thuật Lưu ý: Khi doanh nghiệp gõ tên đăng nhập hoặc họ tên nhân viên(tối thiểu 3 kí tự sẽ hiển thị bộ gợi ý), doanh nghiệp cần chọn đúng nhân viên ở bộ gợi ý để có thể lọc được, nếu không lựa chọn đúng nhân viên ở bộ gợi ý sẽ không lọc được hóa đơn của khách)
 • Mã coupon: Lọc theo các hóa đơn có sử dụng mã coupon.
 • Mô tả: Lọc theo ghi chú hóa đơn bán lẻ, chỉ lọc được ghi chú thủ công, không lọc được ghi chú tự động.