Links

Nợ quà tặng

Nợ quà tặng

 • Tính năng nợ quà tặng nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp đang chạy chương trình khuyến mãi mua sản phẩm A được tặng kèm sản phẩm B, với số lượng khách mua hàng quá nhiều dẫn tới sản phẩm tặng kèm B không đủ, tính năng nợ quà tặng sẽ lưu trữ lại thông tin hóa đơn - các sản phẩm quà tặng còn nợ để sau đó Doanh nghiệp nhập hàng bổ sung sản phẩm B tặng bù cho khách.

Trang danh sách nợ quà tặng

Các cột
Ý nghĩa
Hóa đơn
ID hóa đơn mua hàng của khách, Doanh nghiệp có thể nhấn vào ID đơn để xem chi tiết hóa đơn mua hàng của khách hàng.
Cửa hàng
Cửa hàng tạo hóa đơn.
Ngày hẹn trả
Ngày hẹn trả quà tặng cho khách hàng. Ngày hẹn trả mặc định trên hệ thống là 4 ngày kể từ ngày tích nợ quà tặng.
Khách hàng
Thông tin người mua hàng bao gồm tên, SĐT, địa chỉ.
Sản phẩm
Mã - tên sản phẩm tặng
Giá
Giá bán lẻ mặc định của sản phẩm tặng
SL
Số lượng sản phẩm tặng.
Tồn kho
Tồn kho
Trạng thái
Trạng thái quà tặng,
chưa trả hoặc
đã trả
Cài đặt
Tạo phiếu trả quà tặng hoặc xóa hóa đơn

Bộ lọc trang nợ quà tặng

 • Bộ lọc cơ bản
  • Cửa hàng: Lọc theo cửa hàng nợ quà tặng
  • ID hóa đơn: Lọc theo ID hóa đơn bán hàng
  • Sản phẩm: Lọc theo tên/mã sản phẩm nợ quà tặng
  • Hẹn trả từ ngày / đến ngày: Khoảng ngày hẹn trả quà tặng từ ngày X đến ngày Y
 • Bộ lọc nâng cao: Doanh nghiệp nhấn
  để hiển thị bộ lọc nâng cao
  • Trạng thái: Lọc theo trạng thái của hóa đơn nợ quà tặng, còn nợ hoặc đã gửi quà.
  • Khách hàng: Lọc theo tên / sđt khách hàng.

Cách trả quà tặng

 • Tham khảo hướng dẫn thêm hóa đơn nợ quà tặng tại đây
 • Bước 1: Tìm hóa đơn cần trả quà tặng theo ID hóa đơn hoặc thông tin khách hàng (SDT)
 • Bước 2: Nhấn vào
  >> Trả quà
 • Bước 3: Tại giao diện trả quà, Doanh nghiệp kiểm tra lại các quà tặng trả khách + số lượng xem phù hợp hay chưa. Nếu quà tặng trả không đủ nhấn vào nút
  để hủy và trả bù vào đợt sau, nếu đã đủ số lượng quà tặng trả lại khách Doanh nghiệp nhấn nút Lưu để hoàn tất.
 • Tại giao diện danh sách hóa đơn nợ quà tặng sẽ hiển thị các sản phẩm quà tặng đã trả như sau: