Links

Giá trị thuộc tính

Trang giá trị thuộc tính

 • Trang giá trị thuộc tính quản lý toàn bộ các giá trị nằm trong thuộc tính mà doanh nghiệp đang tìm kiếm
 • Khi nhấn vào cột giá trị hoặc ID thuộc tính sẽ hiển thị trang giá trị thuộc tính (tham khảo trang thuộc tính tại đây)

Tên gọi - Ý nghĩa các thông tin hiển thị trên trang giá trị thuộc tính

Tên
Ý nghĩa
ID
ID riêng của từng giá trị (ID không thể chỉnh sửa, ID tự sinh ra trên hệ thống của Nhanh.vn)
Tên
Tên giá trị thuộc tính (hiển thị trên tên sản phẩm khi tạo sản phẩm có thuộc tính) (xem cách tạo sản phẩm tại đây)
Tên Khác
Tên khác của giá trị thuộc tính
Mã của giá trị thuộc tính (hiển thị trên mã sản phẩm khi tạo sản phẩm có thuộc tính) (xem cách tạo sản phẩm tại đây)
Mã khác
Mã khác của giá trị thuộc tính
Giá trị
Giá trị riêng của từng giá trị thuộc tính (giá trị là dữ liệu hỗ trợ hiển thị trên Website của sản phẩm)
Đơn Vị
Thứ tự
Thứ tự hiển thị từng loại trên trang giá trị thuộc tính (hỗ trợ hiển thị thứ tự khi tạo sản phẩm và trên cả Website)
Người tạo
Người tạo thuộc tính
Cài Đặt
Click để sửa - xóa thuộc tính
Tips:
 • Trên hệ thống các giá trị thuộc tính được tạo sau sẽ hiển thị trước, với những màu đã tạo trước đó mà bạn hay sử dụng tới, có thể ưu tiên hiển thị lên trang đầu tiên bằng cách điền số thứ tự vào ô thứ tự và click Lưu (tương tự như hình minh họa trang giá trị thuộc tính)
 • Giá trị thuộc tính là dữ liệu sẽ hiển thị trên website, ví dụ với ngành hàng thời trang có 2 thuộc tính cơ bản là màu sắc và kích thước (với màu sắc tham khảo giá trị theo bảng Code mã màu HTML)
  • Màu Đen - Giá trị: 000000
  • Màu Đỏ - Giá trị: ED0000
  • Màu Trắng - Giá trị: FFFFFF
  • Size S - Giá trị: S
  • Size M - Giá trị: M
  • Size L - Giá trị: L

Cách tạo giá trị thuộc tính

 • Cách 1: Thêm giá trị cho thuộc tính bằng cách click vào icon "+" hoặc số tại cột giá trị thuộc tính, khi thêm giá trị thuộc tính hai trường bắt buộc điền mới hiển thị là tên giá trị và mã của giá trị đó.
 • Cách 2: Click vào cột ID hoặc giá trị ở trang thuộc tính, sau đó click thêm mới ở trang giá trị thuộc tính và điền các trường dữ liệu cần thiết.
 • Cách 3: Để thêm nhiều giá trị thuộc tính cùng lúc có thể dùng tính năng import Excel:
  • Bước 1: Tại Trang danh sách thuộc tính click cài đặt -> Import excel
  • Bước 2: Tải file Mẫu
  • Bước 3: Điền các giá trị cần thiết trên file excel
  • Bước 4: Upload file vừa điền và click Import
Video Hướng dẫn tạo thuộc tính cho sản phẩm