Các loại tin của OA

Các loại tin của OA

Hiện tại có 3 loại tin OA có thể gửi, bao gồm:

Tin broadcast

Đây là giải pháp gửi tin hàng loạt đến người quan tâm OA. Bạn có thể thiết lập đối tượng nhận tin theo giới tính, vị trí, độ tuổi, giới tính, nền tảng thiết bị, nhóm khách hàng tùy chọn. Xem thêm Hướng dẫn gửi tin broadcast tại đây.

Tin phản hồi

  Tin phản hồi là loại tin OA được quyền sử dụng để phản hồi khi người dùng Zalo chủ động nhắn đến OA.
  OA sẽ được phép sử dụng 8 tin phản hồi (miễn phí) trong vòng 48h kể từ thời điểm người quan tâm gửi tin đến OA. Tại mỗi lần sử dụng, hệ thống sẽ tự động trừ đi số lượng tin đã được cấp. Hạn mức này sẽ được thiết lập lại mỗi khi Người dùng gửi tin mới cho OA.
  Đối với tin thứ 9 trở đi hoặc tin gửi sau 48h, tin được OA gửi đến gửi đến người dùng được tính là Tin chủ động

Tin chủ động

  Tin chủ động là loại tin cho phép OA chủ động gửi tin đến người dùng đã quan tâm OA hoặc tin ZNS đến người dùng Zalo
  Có 2 loại tin chủ động:
   OA chủ động gửi tin đến người dùng đã quan tâm OA
   OA gửi tin ZNS đến người dùng Zalo

OA chủ động gửi tin đến người dùng đã quan tâm OA

  Để gửi tin chủ động, OA của bạn cần được xác thực. Xem thêm OA doanh nghiệp là gì? và Hướng dẫn xác thực OA doanh nghiệp.
  Tài khoản OA xác thực sẽ có hạn mức 1000 tin miễn phí mỗi tháng (được thiết lập vào 00:00 ngày 1 đầu tháng). Sau khi hết hạn mức miễn phí, OA cần tạo tài khoản Zalo Business Account (nếu chưa có) và nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục gửi tin. Xem thêm Zalo Business Account là gì ?

OA gửi tin ZNS đến người dùng Zalo

  Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng trên nền tản Zalo. Dịch vụ nằm trong bộ giải pháp dành cho nhóm tài khoản Official Account (OA). Thông qua kênh ZNS, các tài khoản OA có thể gửi thông báo, thông tin giao dịch và các thông tin chăm sóc khách hàng khác đến tất cả khách hàng có sử dụng Zalo.
  ZNS vận hành theo phương thức gọi API giữa các máy chủ. Với độ mở của phương thức này, ZNS có thể dễ dàng được kết nối và tương thích với hạ tầng công nghệ sẵn có của các doanh nghiệp lớn. Với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, mạng lưới đối tác đang liên tục được phát triển của ZNS giúp các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thiết lập và đưa vào sử dụng.

Ứng dụng của ZNS dành cho doanh nghiệp

  Với mục đích cung cấp một kênh thông tin chính thống trên Zalo cho doanh nghiệp, ZNS hỗ trợ việc gửi thông báo cho các hoạt động giao dịch, chăm sóc khách hàng, hậu mãi,…
  Một số ứng dụng nổi bật và phổ biến của ZNS ở các ngành hàng gồm có:
   Gửi thông báo xác nhận đơn hàng đến khách mua hàng trực tuyến
   Cập nhật trạng thái đơn hàng của khách qua các giai đoạn
   Xác nhận hợp đồng cho vay tài chính
   Thông báo đến hạn thanh toán khoản vay tài chính
   Thông báo thay đổi số dư tài khoản ngân hàng
  Để đảm bảo hiệu quả gửi thông báo và tính chính thông của doanh nghiệp trên Zalo, nội dung ZNS được kiểm duyệt chặt chẽ và không hỗ trợ nội dung quảng cáo.

Các loại tin ZNS đến người dùng Zalo

Tin nhắn dạng văn bản

  1:Logo định dạng .png, kích thước tối ưu 96x400. Logo sẽ được chèn vào tin nhắn trước khi gửi sang Zalo kiểm duyệt (Gửi lại cho Nhanh dưới dạng link drive chèn vào mẫu tin)
  2: Tiêu đề phải có dấu và giới hạn tiêu đề là 65 ký tự, tối đa 2 từ khóa
  3: Nội dung phần thân có giới hạn 400 ký tự và chứa tối đa 4 trường từ khóa
  4: Nút CTA (Call to Action): Không bắt buộc, tuy nhiên nếu có thì chỉ được dẫn tới các link mô tả ở bảng giá và phải có mối liên hệ nhất định với nội dung. Tối đa 2 nút CTA trong 1 tin nhắn.

Tin nhắn dạng bảng

  1: Tiêu đề phải có dấu và giới hạn 35 ký tự, không chứa từ khóa
  2: Nội dung phần thân giới hạn 250 ký tự và chứa tối đa 3 từ khóa
  3: Nội dung bảng tối đa chứa tối đa 8 từ khóa. Bên dưới các trường từ khóa của mẫu tin này không được chèn thêm bất kỳ phần văn bản nào khác
  4: Nút CTA (Call to Action): Không bắt buộc, tuy nhiên nếu có thì chỉ được dẫn tới các link mô tả ở bảng giá và phải có mối liên hệ nhất định với nội dung. Tối đa 2 nút CTA trong 1 tin nhắn.
  Logo mẫu tin dạng bảng không được chèn logo doanh nghiệp

Các cấp độ ZNS đến người dùng Zalo

Có 5 cấp độ tin nhắn ZNS đến người dùng Zalo. Đây là danh sách các từ khóa cần phải có khi tạo nội dung mẫu tin tùy vào từng cấp độ
Lưu ý chung:
  Tất cả use case đặc biệt là Cấp độ 1,2,3: TEN_KHACH_HANG có thể thay bằng ID_KHACH_HANG. Bắt buộc phải có ít nhất 1 trong 2 từ khóa, để dành số lượng từ khóa cho các thông tin khác. Tuy nhiên, nội dung phải hợp lý, đúng với use case và cấp độ.
  Cấp độ 5 này là tin thử nghiệm, sẽ được gửi khi user đã từng nhận tin ở cấp độ 1,2,3 ở trên. Trong vòng 30 ngày thì 1 user dc nhận 1 tin follow up cấp độ 5 này.

Bảng giá tin ZNS đến người dùng Zalo

Đơn giá cho mỗi loại lệnh ZNS Template API

Đơn giá cho mỗi loại lệnh ZNS Template API ở trạng thái xử lý thành công gồm:
Loại
Thời gian gửi tin
Giá
1
Lệnh ở trạng thái xử lý thành công nếu Ztime <=15 giây
330 VND
2
Lệnh ở trạng thái xử lý thành công nếu Ztime <=7.200 giây(2 tiếng)
220 VND
  Chú thích:
   Loại 1 tin ZNS OTP là loại “mật khẩu” được gửi về tin nhắn trong điện thoại và chỉ sử dụng duy nhất một lần đế xác nhận giao dịch.
   Loại 2 tin ZNS thường - theo các hành động

Tùy chọn CTA

Mỗi CTA là đường dẫn (link) dưới dạng nút trong ZNS. Áp dụng tùy chọn này làm phát sinh Khoản Phải Trả theo đơn giá (VND) sau:
Hạng mục
Link thứ nhất
Link thứ hai
Website của Đối tác dịch vụ
0
110
Tổng đài của Đối tác dịch vụ
0
110
Link tới Official Account của Đối tác dịch vụ
0
110
Zalo calendar
0
110
Ứng dụng của Đối tác dịch vụ
440
550
Fanpage/Lading page của Đối tác dịch vụ nằm trên kênh phân phối khác
440
550
Website không phải của Đối tác dịch vụ
330
440
Ứng dụng không phải của Đối tác dịch vụ
660
770
Lưu ý:
  2 bảng giá trên đã bao gồm VAT.
  Tính năng cài đặt gửi tin trên Zalo đã được tích hợp sẵn vào các gói POS/website.

Câu hỏi thường gặp

Last modified 25d ago