Kết nối hãng vận chuyển
 • Kết nối vận chuyển giúp bạn nhập liệu các thông tin đơn hàng trên Nhanh.vn và đồng bộ trực tiếp thông tin đơn hàng sang các hãng vận chuyển mà không cần phải nhập liệu lại thông tin qua hãng vận chuyển
 • Nhanh.vn hỗ trợ 2 hình thức kết nối:

Kết nối có sẵn của Nhanh.vn

 • Bạn không cần phải tạo tài khoản riêng với từng hãng vận chuyển mà vẫn có thể linh hoạt sử dụng tất cả dịch vụ.
 • Được dùng bảng giá ưu đãi có sẵn của Nhanh.vn.
 • Nhanh.vn sẽ thực hiện việc thanh toán đối soát cho bạn tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật
 • Hỗ trợ sự cố trong quá trình chuyển hàng: chậm lấy hàng, chậm phát hàng, không liên lạc được khách, hủy đơn, kiểm tra lịch trình vận đơn, lưu kho, hoàn hàng về, đền bù khi mất hàng. Có hệ thống quản lý khiếu nại đơn hàng xem khiếu nại đã xử lý thành công/ thất bại

Kết nối tài khoản riêng của Shop

 • Dùng tài khoản vận chuyển riêng của shop đã đăng ký với các hãng vận chuyển.
 • Bạn sẽ tự quản lý việc đối soát, thanh toán với Hãng vận chuyển
 • Danh sách các đối tác vận chuyển: Giao hàng Nhanh, Viettel Post, Việt Nam Post, Eco Trans, J&T Express, Ahamove, Giao hàng tiết kiệm, EMS, BEST Express, DHL

Kết nối Giao Hàng Nhanh

 • Bước 1: Bạn vào trang https://sso.ghn.vn/v2/ssoLogin và đăng nhập bằng tài khoản của GHN
Đăng nhập GHN Express
 • Bước 2: Bạn truy cập trang https://khachhang.ghn.vn/account, click nút Ẩn/hiện để lấy token
Lấy token GHN Express
 • Bước 3: Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo GHN, click nút Kết nối, sau đó điền token và chọn dịch vụ muốn sử dụng rồi click Lưu
Điền token vào mục cài đặt vận chuyển trên Nhanh
 • Bước 4: Sau khi lưu Token, bạn cần gửi đơn hàng để có thể phân quyền trên GHN
 • Bước 5: Trên hệ thống của GHN, trong mục phân quyền nhân viên, khách hàng không được bỏ tích mục vận chuyển Nhanh.vn, nếu bỏ tích chọn này thì bên Nhanh.vn sẽ không thể kết nối gửi đơn được nữa.
Chú ý: Trong trường hợp shop ID chưa có tài khoản phân quyền thì các bạn vào trang quản trị của Giao Hàng Nhanh để phân quyền tài khoản của Nhanh theo số điện thoại : 0348150400
 • Bước 6: Đối với doanh nghiệp có nhiều kho hàng trên Nhanh.vn, các bạn có thể ghép shopId của GHN với Nhanh.vn để dễ dàng quản lý đơn từ Nhanh.vn trên hệ thống của GHN

Kết nối Viettel Post

 • Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo Viettel Post, click nút Kết nối, sau đó điền tài khoản và mật khẩu Viettel Post vào và click Lưu
Điền tài khoản và mật khẩu (mật khẩu lần đầu tiên đăng ký) Viettel Post

Kết nối Việt Nam Post

 • Bước 1: Bạn liên hệ với Vietnam Post để ký hợp đồng và yêu cầu Vietnam Post tạo mã khách hàng.
 • Đăng nhập tài khoản Vnpost tại đây > xong vào mục Tài khoản > Cấu hình người dùng > Cấu hình đối tác > Nhanh.vn (TK Đối tác) > tích chọn Cho phép tạo đơn hàng.
Cấu hình đối tác Vietnam Post
Lấy mã khách hàng Vietnam Post
 • Bước 2: Quay lại Nhanh.vn vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo Vietnam Post, click nút Kết nối, sau đó điền mã khách hàng VNpost của bạn và click Lưu
Điền mã khách hàng Vietnam Post

Kết nối J&T Express

 • Bước 1: Bạn liên hệ với J&T Express để ký hợp đồng và yêu cầu họ cung cấp mã khách hàng.
 • Bước 2: Quay lại Nhanh.vn vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo J&T Express, click nút Kết nối, sau đó điền mã khách hàng J&T Express của bạn và click Lưu
Điền mã khách hàng J&T Express

Kết nối Ahamove

 • Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo Ahamove, click nút Kết nối, sau đó điền số điện thoại bạn dùng để đăng nhập Ahamove và click Lưu
Điền số điện thoại đăng nhập Ahamove

Kết nối EMS

 • Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang quản trị của EMS để lấy token
Chọn cấu hình / API Key / kích chọn vào ô Tạo Key để lấy token
Lấy token EMS
 • Bước 2: Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo EMS, click nút Kết nối, sau đó điền token và click Lưu
 • Bước 3: Sau khi ấn Lưu sẽ hiện ra link cấu hình Webhook, bạn coppy link Webhook này sang trang quản trị của EMS để kết nối cấu hình Webhook
Điền token EMS
 • Bước 4: Vào trang quản trị EMS vào mục Cấu hình chọn Webhook / Tạo Webhook / Paste link webhook vừa copy trên Nhanh vào ô *Callback Url ** -> Sau đó ấn Kiểm tra webhook và báo thành công

Kết nối BEST Express

 • Bước 1: Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo Best Express , click nút Kết nối và điền thông tin tài khoản đăng nhập trên Best Express và chọn dịch vụ muốn kết nối. Sau đó click Lưu
Điền tài khoản và mật khẩu Best Express
 • Bước 2: Sau khi ấn Lưu sẽ hiện ra link cấu hình Webhook, bạn copy link này sang trang quản trị của Best Express để kết nối cấu hình Webhook
 • Bước 3: Cài đặt cập nhật trạng thái đơn hàng tự động từ hãng vận chuyển: Vào website của hãng vận chuyển Best Express đăng nhập tại đây vào trang quản trị / Webhook / Tạo webhook mới / Đặt Tên Nhanh.vn / Paste link webhook vừa copy trên Nhanh vào ô URL, sau đó ấn Thêm mới và báo thành công.

Kết nối Ninja Van

 • Bước 1: Để kết nối bạn cần liên hệ Ninja Van để được cung cấp Branch ID để kết nối với Nhanh.vn.
 • Bước 2: Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo Ninja Van, click nút Kết nối và điền thông tin Branch ID mà Ninja Van đã cung cấp. Sau đó click Lưu
Lưu ý: Ninja Van chưa có API tính phí, bảng phí hiển thị trên Nhanh.vn chỉ là phí tạm tính để tham khảo.

Kết nối DHL

 • Bước 1: Vào trang Cài đặt vận chuyển, tìm đến logo DHL , click nút Kết nối và điền thông tin tài khoản do DHL cung cấp: Account, ClientId, Password, Pickup ID là các kho lấy hàng do DHL tạo trước, bạn liên hệ với DHL để lấy thông tin Pickup ID gắn với từng kho hàng tương ứng ở trên Nhanh.vn
Thông tin tài khoản
Thêm Pickup id tương ứng với kho
 • Bước 2: Nhấn lưu để kết nối thành công.

Kết nối Supership

 • Bước 1: Để kết nối được với Super Ship thì bạn cần có tài khoản trên Super Ship. Nếu chưa có tài khoản, bạn truy cập https://mysupership.vn/register để đăng ký.
 • Bước 2: Sau khi đã có tài khoản Super Ship, bạn truy cập https://mysupership.vn/settings?tab=api để lấy Token kết nối
Nếu chưa có mã token, bạn bấm
để tạo mã token.
 • Bước 3: Trên Nhanh, bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đơn hàng - tìm đến logo Super Ship trong phần kết nối vận chuyển, điền token và mã kho kết nối.
 • Token: đã lấy ở bước 2.
 • Mã kho: Mã kho hàng trên Super Ship (có thể ghép hoặc không).
  • Trên Super Ship, bạn truy cập https://mysupership.vn/settings?tab=warehouse để lấy mã kho hoặc tạo thêm kho trong trường hợp bạn có nhiều kho lcấy hàng.
  • Nếu ghép mã kho hàng, ví dụ như ảnh bên trên, khi tạo đơn hàng từ Nhanh sang Super Ship, thì khi tạo đơn ở Kho Tổng trên Nhanh và gửi đơn hàng sang Super Ship thì đơn hàng sẽ được gắn với Mã kho hàng tương ứng đã ghép nối.
  • Nếu bạn không ghép Mã kho hàng, thì các đơn hàng gửi sang Super Ship sẽ ko được gắn Mã kho hàng.
 • Bước 4: Bấm Lưu để kết nối thành công.

Lưu ý mã vận đơn trên nhanh.vn

 • Đối với hãng vận chuyển Giao Hàng Nhanh
 • Đối với hãng vận chuyển Viettel Post
 • Đối với hãng vận chuyển Viet Nam Post ( VNPOST )
 • Đối vói hãng vận chuyển J&T Express
 • Đối với hãng vận chuyển EMS
 • Đối với hãng vận chuyển Best Express
 • Đối với hãng vận chuyển DHL
 • Đối với hãng vận chuyển Ahamove

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tôi dùng GHN tự kết nối nhân viên gửi đơn không được báo lỗi nhưng trạng thái lại đổi qua chờ thu gom

 • Bạn click vào chi tiết đơn hàng >> Lịch trình đơn hàng, tại log gửi đơn lỗi bạn kiểm tra xem nguyên nhân lỗi là gì và khắc phục Các lỗi thường gặp:
 • Lỗi số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0 >> GHN không hỗ trợ số lượng sản phẩm nhỏ hơn không như: 0,5 ; 0,3 nếu để số lượng như vậy sẽ lỗi
 • Lỗi nhân viên không có quyền gửi đơn: Trên hệ thống của GHN, trong mục phân quyền nhân viên, bạn không được bỏ tích mục vận chuyển Nhanh.vn, nếu bỏ tích chọn này thì bên Nhanh.vn sẽ không thể kết nối gửi đơn được nữa.
Những đơn hãng lỗi nhưng vẫn đổi qua trạng thái chờ thu gom bạn cần gửi lại ID đơn hàng cho bộ phận vận chuyển nhanh hỗ trợ qua hotline 19002812 nhánh 1

2. Muốn đổi địa chỉ lấy hàng thì vào phần nào?

 • Bấm vào Cài đặt => hạn sử dụng. Chọn kho và bấm vào dấu 3 gạch, bấm nút "Sửa" rồi đổi địa chỉ => ấn nút "Lưu"

3. Những trường hợp nào khi lên đơn trên Nhanh.vn nhưng không hiển thị được hãng vận chuyển?

 • Trường hợp 1: Do cài chương trình vận chuyển trên Nhanh.vn.
 • Trường hợp 2: Chưa có bảng giá vận chuyển cho địa chỉ của khách hàng.
 • Trường hợp 3: kết nối api với hãng vận chuyển bị lỗi -> thao tác kết nối với hãng vận chuyển.

4. Tại sao đơn hàng gửi GHTK qua Nhanh.vn bị báo địa chỉ bị cấm phát do COVID, gửi trực tiếp GHTK vẫn được hỗ trợ ?

 • Các cấp độ trong vận chuyển được chia như sau:
  • Cấp 1 : Tỉnh thành phố
  • Cấp 2: Quận huyện
  • Cấp 3: Phường Xã
  • Cấp 4: Tên đường, hẻm ....
 • Khi lên đơn hàng qua Nhanh.vn, chúng ta sẽ có ô bắt buộc chọn dạng Select là Quận huyện, phường xã. Đơn hàng sẽ có Mã Vận đơn đến địa chỉ Cấp 3. Cơ chế chung các HVC đang làm việc như vậy, việc đóng/mở do dịch thì sẽ chặn phát hàng tại Cấp 3 là cả khu vực Phường Xã bị dịch.
 • Riêng GHTK check đến địa chỉ Cấp 4 - Đường/hẻm. Nếu đường/hẻm bị dịch sẽ chỉ chặn riêng đường/hẻm đó, không chặn hết Phường/xã có đường/hẻm bị dịch, các khu vực khác trrng xã/ phương vẫn nhận và phát hàng bình thường.
 • Do đó khi đơn tạo trên Nhanh chỉ truyền đi Mã Vận đơn đến địa chỉ Cấp 3 dính vào các Phường/Xã đang có dịch nên sẽ không nhận đơn. Nếu khách vẫn muốn gửi hàng thì tạo đơn trên hệ thống của GHTK để họ check đến địa chỉ Cấp 4 xem phát được không.
Last modified 1mo ago