Links

Website

Giới Thiệu WebSite

Website là module dành cho khách hàng sử dụng website do Nhanh.vn cung cấp. Module này giúp bạn tùy chỉnh các nội dung hiển thị trên website như tiêu đề trang web, tên miền, ảnh, banner, màu sắc chủ đạo, menu, bài viết tin tức.... một cách dễ dàng, tiện lợi.

Những thao tác cơ bản xây dựng website

STT
Công Việc
Nội Dung
Link
1
Cài đặt ban đầu
Cài đặt Logo, Favico, chất lượng hình ảnh...
Link
2
Nội dung website
Cài đặt và thiết lập các nội dung hiển thị lên website
Link
3
Menu
Cài đặt menu danh mục sản phẩm, tin tức, liên hệ...
Link
4
Banner
Thêm mới banner, vị trí banner, kích thước banner...
Link
5
Danh mục sản phẩm
Thêm mới danh mục sản phẩm
Link
6
Thuộc tính
Thêm mới thuộc tính cho sản phẩm
Link
7
Sản phẩm
Thêm mới sản phẩm hiển thị lên website
Link
8
Trỏ tên miền
Cách trỏ tên miền cho website
Link

Video hướng dẫn: