Chiết khấu

CHIẾT KHẤU

Khuyến mại chiết khấu là gì?

  • Là hình thức khuyến mại bằng cách giảm giá bán sản phẩm hoặc giảm giá trị hoá đơn theo giá trị trực tiếp hoặc theo phần trăm (%)

    VD: Sản phẩm "Bỉm người lớn" có giá bán niêm yết là 95K. Nếu bạn mua từ 2 sản phẩm thì sẽ được giảm giá 5K trên một sản phẩm, hoặc được giảm giá 10% trên tổng giá trị hoá đơn.

Quản lý chiết khấu tự động trên phần mềm Nhanh.vn

Đường dẫn truy cập: Khuyến mại > Chiết khấu hoặc click tại đây

Tình huống sử dụng thực tế: Doanh nghiệp tạo chương trình khuyến mại giảm giá 5% cho hóa đơn từ 200.000 đến 500.000 VNĐ. Khách mua hàng và có hóa đơn 300.000 ==> thỏa mãn điều khiện khuyến mại ==> tự động được chiết khấu 5%.

Các cài đặt chiết khấu

Trong đó: phân quyền cho phép sửa chiết khấu bán lẻ, bán buôn, đơn hàng chỉ áp dụng các tài khoản nhóm quyền nhân viên, với tài khoản giám đốc thì mặc định sẽ được thay đổi chiết khấu dù có được phân quyền hay là không.

Các loại khuyến mại chiết khấu cơ bản

Cách tạo khuyến mại chiết khấu nâng cao

Xem hướng dẫn tại đây

Cách tạo chương trình khuyến mại nâng cao: Xem tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Có xóa được chương trình khuyến mại đã tạo không ?

  • Chương trình khuyến mãi đã tạo không được sửa xóa được

2. Chương trình khuyến mại đã tạo nhưng thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày quá khứ thì đơn cũ có bị ảnh hưởng không ?

  • Không