Coupon

Khái niệm về MÃ GIẢM GIÁ

 • Phiếu/Mã giảm giá: là 1 hiện vật hoặc 1 dạng mã, cho phép người sở hữu được hưởng sự giảm giá khi mua hàng, gồm 2 loại là giảm giá theo phần trăm (%) giá bán (hay còn gọi là COUPON) và giảm giá theo giá trị trực tiếp (hay còn gọi là VOUCHER). Mã giảm giá bản chất là một dạng Chiết khấu, và quản lý thêm được theo số lần sử dụng.
Với phần mềm Nhanh.vn, khái niệm "Coupon" và "Vouncher" được hiểu là một, và tính năng "Coupon" cho phép tạo và quản lý cùng lúc một hoặc nhiều mã giảm giá, và cho phép giảm giá theo cả dạng phần trăm và giảm giá trị trực tiếp. Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập theo đường dẫn Khuyến mại > Coupon hoặc truy cập tại đây.
Có 2 cách sử dụng chính:
 • Tạo 01 mã coupon và mã này sử dụng được nhiều lần.
 • Tạo nhiều mã coupon và mỗi mã chỉ sử dụng được 01 lần.

Cài đặt ban đầu

Tạo chương trình Coupon

Để thêm chương trình Coupon bạn truy cập theo đường dẫn Khuyến mại > Coupon > Thêm mới hoặc truy cập tại đây
Có 3 hình thức tạo mã Coupon:

Mã coupon tự sinh ngẫu nhiên

 • Bạn điền các trường thông tin trường bắt buộc gắn dấu hoa thị đỏ. Sau khi điền các thông tin bạn ấn "Lưu"
"Tiền tố""Hậu tố" là các kí tự cố định trong các mã coupon. VD: Mã coupon có tiền tố là "AB" và hậu tố là "CD", với độ dài 6 kí tự, thì sẽ sinh ra một mã như sau: ABxxxxxxCD
Sau khi "Lưu" sẽ hiển thị ra chương trình và danh sách Coupon

Tự tạo mã coupon trực tiếp trên phần mềm

 • Tương tự như trên, bạn cũng điền các trường thông tin bắt buộc. Sau đó, ở phần tự nhập mã, bạn tự viết ra các mã muốn tạo, sau đó Enter xuống dòng để thêm các mã khác.
Sau khi "Lưu" sẽ hiển thị ra chương trình và danh sách Coupon

Import Excel mã Coupon tự tạo

Vào Module Khuyến mại > Coupon > Thêm mới > Chuyển sang tab Import Excel hoặc truy cập tại đây
Bước 1: Tải file mẫu và điền các thông tin bắt buộc có dấu hoa thị đỏ
Bước 2: Import
Sau đó tải file excel và điền, sau đó chọn file và Import lên
Chi tiết chương trình sẽ hiển thị như sau:

Sử dụng coupon trong bán hàng

Khi lập Hoá đơn bán lẻ

 • Tại phần điền tiền thanh toán, bên dưới cột Chiết khấu, sẽ có ô để điền mã Coupon mà khách hàng sử dụng
 • Hình ảnh Hoá đơn bán hàng khi đã áp dụng mã coupon

Khi thêm mới Đơn hàng

 • Tại phần "Thanh toán", bạn điền mã Coupon vào ô trống này để sử dụng coupon cho khách
 • Hình ảnh Đơn hàng khi đã áp dụng mã coupon

Quản lý, theo dõi và chỉnh sửa chương trình Coupon

 • Đầu tiên, bạn truy cập theo đường dẫn Khuyến mại > Coupon
 • Sau đó click vào tên chương trình cần quản lý
 • Tại trang quản trị coupon này, bạn có thể thay đổi các thông tin của chương trình (tên, cửa hàng áp dụng, sản phẩm áp dụng,..), kiểm tra được tình trạng sử dụng hay chưa của từng mã couppon hoặc chủ động thay đổi tình trạng sử dụng một cách thủ công
Chú ý: Số lượng coupon sinh ra trong một chương trình sẽ không thể thay đổi, nên nếu bạn muốn bổ sung thêm nhiều mã coupon, vui lòng tạo mới chương trình coupon khác tương tự

Câu hỏi thường gặp

1. Khi sử dụng coupon thì có áp dụng được cùng với chiết khấu nữa không?

 • Vào danh sách coupon tích chọn cài đặt " Áp dụng chiết khấu theo coupon trước khi áp dụng chiết khấu theo chương trình khuyến mại ".

2. Muốn thêm mã coupon vào chương trình coupon đã tạo ?

 • Phần mềm không hỗ trợ thêm mã vào chương trình đã tạo, doanh nghiệp tạo thêm chương trình mới