Vị trí sản phẩm trong kho

Vị trí sản phẩm trong kho

Việc biết chính xác các sản phẩm nằm ở vị trí nào trong kho hàng sẽ giúp:

 • Nhân viên kho tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng và dễ dàng hơn

 • Chủ doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa nhân sự trong kho hàng.

 • Tận dụng tối đa diện tích kho hàng, nhưng vẫn đảm bảo ngăn nắp, dễ tìm kiếm.

Tình huống sử dụng thực tế:

 • Nhân viên kho mới vào, không biết vị trí sản phẩm trong kho thì có thể dùng tính năng này để tìm sản phẩm

 • Trước cần có 2 nhân viên kho để phòng trường hợp 1 người nghỉ còn người kia làm, nhưng giờ chỉ cần 1 người

 • Nhân viên kho có thể xếp sản phẩm ở bất cứ vị trí nào còn trống trong kho, nhưng vẫn quản lý được.

Quy trình quản lý vị trí sản phẩm trong kho như sau:

Bước 1: Nhập thông tin vị trí trong kho hàng lên phần mềm

Để thêm nhanh nhiều vị trí, bạn truy cập tại đây hoặc thực hiện các bước như sau:

 • Đầu tiên: Vào mục chọn vào

 • Tiếp theo: Chọn kho (cửa hàng) cần thêm vị trí rồi ấn Lọc

 • Sau đó: Chọn mục

Ở giao diện tiếp theo, bạn thực hiện thêm vị trí mà mình muốn như ở phần ví dụ rồi ấn

() *Lưu ý

 • Hỗ trợ việc tạo theo dạng số tăng liên tiếp trong dấu [ ]

  ==> Ví dụ: Tầng [1-3] => tạo 3 danh mục tương ứng : Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3.

 • Hỗ trợ việc tạo những danh mục khác nhau sau dấu ,

  ==> Ví dụ: Kệ 1, Kệ 4 => tạo 2 danh mục là Kệ 1, Kệ 4.

 • Danh mục cấp 1 không hỗ trợ dạng tăng liên tiếp, vì vậy cần điền mỗi dòng là một danh mục cấp 1

 • Chỉ hỗ trợ tạo nhanh trong khoảng từ 1 -> 200 danh mục vị trí.

 • Dòng nào không có dữ liệu thì cần phải xóa đi

Bước 2: Xếp sản phẩm vào vị trí

Để xếp sản phẩm vào vị trí, bạn truy cập tại đây hoặc thực hiện các bước như sau:

 • Đầu tiên: Vào mục chọn vào

 • Tiếp theo: Chọn mục chọn vào Xếp sản phẩm vào vị trí

Giao diện hiển thị tương tự như sau:

Bạn điền các thông tin liên quan như cửa hàng, vị trí, sản phẩm,...

 • Sau đó: Chọn mục để lưu vị trí sản phẩm trong kho.

Bước 3: Lấy sản phẩm khỏi vị trí

Nghiệp vụ này ngược lại hoàn toàn với Xếp sản phẩm vào vị trí, được dùng khi nhân viên kho xuất hàng ra ngoài và muốn ghi nhận việc lấy sản phẩm khỏi một vị trí trong kho hàng. Để lấy sản phẩm khỏi vị trí, chỉ khác là bạn vào mục chọn vào Lấy sản phẩm khỏi vị trí

Một số lưu ý

 • Nếu bạn cần thêm quá nhiều vị trí, xếp và lấy sản phẩm, bạn có thể sử dụng thêm vị trí, xếp và lấy sản phẩm ra bằng cách tải lên file excel. Cách làm tương tự như cách thêm các file excel khác trên phần mềm nhanh. Giao diện ví dụ file excel import hiển thị tương tự như sau:

 • Khi mới sử dụng tính năng vị trí sản phẩm trong kho, nên dùng file Excel để xếp sản phẩm nhanh nhất

 • Khi có đợt hàng mới, nhân viên kho nên dùng app Nhanh.vn để xếp vị sản phẩm vào vị trí nhanh nhất, Quy trình như sau:

 • Chọn tính năng Xếp sản phẩm vào vị trí

 • Quét mã vạch vị trí (để thao tác được tại bước này, bạn cần in mã vạch vị trí rồi dán dán vào vị trí đó. Tại trang Danh mục vị trí, click nút Thao tác, chọn In mã vạch tất cả các vị trí)

 • Quét mã vạch sản phẩm, sau đó click Lưu..

 • Sau khi thao tác xong trên app, nhân viên kho tiến hành xếp sản phẩm vào đúng vị trí đó trong kho hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Vị trí sản phẩm trong kho không có import excel để thêm vị trí ?

 • Không có mục import, khi thêm danh mục vị trí trừ danh mục cấp 1 sẽ hỗ trợ dạng tăng liên tiếp. Còn vị trí trong các danh mục sẽ phải tự thêm thủ công.

2. Sản phẩm đã xếp vào vị trí rồi thì khi xuất bán, xuất chuyển kho không tự xuất luôn khỏi vị trí à ?

 • Khi bán hàng, chuyển kho, xuất sản phẩm ra khỏi kho doanh nghiệp cần vào Kho hàng >> Vị trí sản phẩm trong kho >> Sản phẩm xuất nhập vị trí, để làm phiếu lấy sản phẩm ra khỏi vị trí, phần mềm không tự động xuất vị trí sản phẩm.