Hạn mức tồn kho

Hạn mức tồn kho

Hạn mức tồn kho là tính năng cho phép bạn lọc tìm các sản phẩm cần nhập thêm hoặc cần thanh lý bớt

Với mỗi sản phẩm, bạn có thể nhập cả hạn mức tồn tối đa và hạn mức tồn tối thiểu, qua đó có thể dễ dàng lọc tìm sản phẩm theo các điều kiện:

  • Tồn hiện tại > Tồn tối thiểu

  • Tồn hiện tại < Tồn tối thiểu

  • Tồn hiện tại > Tồn tối đa

  • Tồn hiện tại < Tồn tối đa

Từ đó giúp bạn tìm ra các sản phẩm cần nhập thêm, chuyển từ kho tổng về để để đủ tồn tối thiểu, hoặc lọc ra các sản phẩm đang tồn nhiều hơn so với hạn mức (cần thanh lý bớt)..

Quy trình nhập hạn mức tồn kho của sản phẩm

Bước 1: Chọn thêm mới hạn mức tồn kho

Để thêm trực tiếp hạn mức tồn kho trên phần mềm, bạn truy cập tại đây hoặc thực hiện các bước như sau:

  • Đầu tiên: Vào mục

  • Tiếp theo: Chọn mục

  • Sau đó: Chọn mục

Bước 2: Nhập thông tin liên quan trong mục thêm mới hạn mức tồn kho

Bạn nhập thông tin vào các trường cần thiết, như kho hàng, sản phẩm, số tồn tối thiểu, số tồn tối đa,... Giao diện hiển thị sẽ tương tự như sau

Bước 3: Lưu hạn mức tồn kho vừa nhập

Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết ở bước 2, bạn chọn nút để hạn mức tồn kho của sản phẩm vừa tạo. Giao diện hiển thị sau khi lưu sẽ tương tự như sau:

() *Lưu ý

  • Nếu bạn cần thêm quá nhiều hạn mức tồn kho, bạn có thể sử dụng thêm hạn mức tồn kho bằng cách tải lên bằng file excel. Cách làm tương tự như cách thêm các file excel khác trên phần mềm nhanh.

Quy trình lọc tìm sản phẩm theo các tiêu chí

Tại Danh sách hạn mức tồn kho có bộ lọc giúp doanh nghiệp có thể lọc ra các sản phẩm đang tồn dưới hạn mức tối thiểu hoặc trên hạn mức tối đa, từ đó đưa ra kế hoạch nhập hàng hoặc xả hàng cho phù hợp. Giao diện hiển thị như sau:

Câu hỏi thường gặp

1. Nhanh có cài được cảnh báo tồn kho không ?

  • Nhanh.vn có thể cài đặt hạn mức tồn kho tối thiểu và tối đa.