Xuất dữ liệu từ đơn hàng lấy PageID

Cách xuất dữ liệu từ đơn hàng lấy PageID (Facebook PSID) hỗ trợ cho việc chạy Ads trên Facebook

  • Chú ý: Facebook PSID dùng để tải lên trình quảng cáo của Facebook (Chú ý Facebook PSID chỉ có ở các đơn hàng tạo từ Vpage.nhanh.vn, bạn cần lọc kênh bán là Facebook và lọc 1 fanpage cụ thể để xuất dữ liệu)

Xuất dữ liệu Excel từ đơn hàng

Bước 1: Bạn truy cập vào Nhanh.vn -> Đơn hàng -> Đơn hàng hoặc truy cập tại đây
Bước 2: Bạn lọc dữ liệu kênh bán Facebook và chọn Fanpage và bấm nút Lọc
Bước 3: Bạn bấm vào nút Thao tác -> Xuất excel -> chọn dữ liệu xuất excel, Facebook PSID và bấm nút Xuất dữ liệu
File tải về hiển thị như sau:

Up file excel lên business.facebook

Bước 1: Bạn truy cập vào trang https://business.facebook.com/
Bước 2: Bạn bấm vào nút Công cụ khác -> chọn Trình quản lý quảng cáo
Bước 3: Bạn bấm vào dấu 3 gạch và chọn đối tượng
Bước 4: Bạn bấm vào nút Tạo đối tượng và chọn Đối tượng tùy chỉnh
Bước 5: Bạn chọn Danh sách khách hàng và bấm nút Tiếp
Bước 6: Tải file mẫu
Lưu ý:
Nếu bạn chưa xuất dữ liệu excel đơn hàng có chứa PSID từ Nhanh.vn, bạn tải file mẫu như hình bên dưới, bấm nút Tiếp và điền thông tin trên file vừa tải xuống
Nếu bạn đã xuất dữ liệu Excel từ đơn hàng có chứa PSID từ Nhanh.vn, bạn bấm nút Tiếp
Bước 7: Bạn tùy chọn có hoặc không và bấm nút Tiếp
Bước 8: Tải tệp lên, chọn giá trị và bấm nút Tiếp
Bước 9: Kiểm tra và bấm nút Nhập và tạo