Links

Cài đặt driver cho máy in

Tải xuống Driver các loại máy in

Loại
Tên máy in
Tải xuống Driver
Máy in mã vạch
Xprinter XP 420B
Xprinter XP 350B - 360B- 380B - 2 tem
Windows
Xprinter XP 350B 2 tem
MacOS
File kèm cài máy 350B cho MacOS sau khi tải driver máy in
HPRT LPQ80 - 2 tem
HPRT LPQ80 - 2 tem
Honeywell PC42D - 3 tem
Godex EZ 1100 Plus
Godex G500
Máy in hóa đơn
XP58 - khổ giấy K58
XP80C - khổ giấy K80
XP80C - khổ giấy K80
Xprinter XP-N200H - khổ giấy K80
Birch PRP 085 - khổ giấy k80
HPRT POS80FE - khổ giấy k80
Máy in giấy
Canon LBP 2900
Canon LBP 6030
Máy in đơn hàng
TMĐT N41
TMĐT N41
Máy in kết nối Wifi, Bluetooth
(dành cho điện thoại)
Máy in NVN 36
In đơn, in mã vạch
Window
In đơn, in mã vạch
MacOS

Lắp đặt và sử dụng

Hướng dẫn lắp, cài đặt driver và sử dụng máy in mã vạch (máy in tem)

Hướng dẫn lắp, cài đặt driver và sử dụng MÁY IN HÓA ĐƠN (Máy in bill)