Cài đặt driver cho máy in

Tải xuống Driver các loại máy in

Tên máy in
Tải xuống Driver
Máy in mã vạch Xprinter XP 350B - 360B- 380B - 2 tem
Máy in mã vạch HPRT LPQ80 - 2 tem
Máy in mã vạch HPRT LPQ80 - 2 tem
Máy in mã vạch Honeywell PC42D - 3 tem
Máy in mã vạch Godex EZ 1100 Plus
Máy in mã vạch Godex G500
Máy in hóa đơn XP58 - khổ giấy K58
Máy in hóa đơn Xprinter XP-N200H - khổ giấy K80
Máy in hóa đơn Birch PRP 085 - khổ giấy k80
Máy in hóa đơn HPRT POS80FE - khổ giấy k80
Máy in giấy Canon LBP 2900
Máy in giấy Canon LBP 6030
Máy in đơn hàng TMĐT N41
Máy in đơn hàng TMĐT N41

Lắp đặt và sử dụng

Hướng dẫn lắp, cài đặt driver và sử dụng máy in mã vạch (máy in tem)

Hướng dẫn lắp, cài đặt driver và sử dụng MÁY IN HÓA ĐƠN (Máy in bill)