Links

Cài đặt chung

Cài đặt chung

Cài đặt này bao gồm các cài đặt chung cho sản phẩm, kế toán, bảo hành, thông tin doanh nghiệp Bạn dùng cài đặt này khi muốn:
 • Tự động sinh mã vạch khi thêm sản phẩm mới.
 • Hiển thị số tồn có thể bán khi gợi ý sản phẩm
 • Sử dụng hạch toán kế toán tự động
 • Giới hạn số ngày cho phép nhân viên sửa, xóa bút toán
 • Xem thông tin doanh nghiệp
Truy cập cài đặt chung tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Mình đang có 2 kho ở miền Nam và miền Bắc, mình cùng gửi 1 hãng vận chuyển là Best nhưng mỗi nơi họ yêu cầu làm 1 tài khoản liên kết hãng vận chuyển khác nhau

nhưng trên nhanh mỗi hãng vận chuyển có liên kết dc nhiều tài khoản không
 • Trên Nhanh.vn không liên kết được nhiều tải khoản vận chuyển trên 1 hãng vận chuyển, tuy nhiên bên nhanh có thể xử lý được những bên dùng nhiều kho để gửi hàng.
 • Mở cài đặt Đơn hàng tích chọn mở: ""Cho phép chọn kho lấy hàng khác với địa chỉ kho xử lý đơn hàng"". (chỉ BEST, DHL, GHN hỗ trợ tính năng này).
 • Nếu bật tính năng này, khi tạo đơn hàng, hệ thống sẽ cho chọn địa chỉ kho lấy hàng, thường dùng khi kho A xử lý đơn hàng, nhưng gửi sang hãng vận chuyển lấy hàng từ kho B, mọi xử lý về trừ tồn kho, tạm giữ, tính doanh số vẫn tính cho kho A, nhân viên kho B phải làm thao tác chuyển kho các sản phẩm trong đơn hàng từ kho B về kho A.

2. Muốn xem thông tin của doanh nghiệp Nhanh.vn thì phải vào đâu?

 • Bạn vào Cài đặt --> Cài đặt chung --> Thông tin doanh nghiệp ở cuối cùng của trang.

3. Có đổi mật khẩu tài khoản Nhanh.vn trên điện thoại được không?

 • Mật khẩu tài khoản chỉ có thể đổi trên máy tính.

4. Muốn thay đổi thứ tự hiển thị kho trên phần mềm Nhanh.vn thì phải làm như nào?

 • VD: Kho 1 xuống vị trí 2, kho 2 lên vị trí 1 làm như sau: B1: Vào Cài đặt B2: Hạn sử dụng B3: Điền số thứ tự - Lưu