Links
Comment on page

Bán hàng và xuất nhập kho

Bán hàng và xuất nhập kho

Cài đặt này bao gồm các tùy chọn liên quan đến việc bán hàng, trả hàng, xuất nhập kho, coupon và điểm tích lũy.
Truy cập Cài đặt bán hàng và XNK tại đây

Bán hàng

Số
Tên
Ý nghĩa
1
Chặn bán âm
Chặn xuất số lượng lớn hơn tồn trong kho hoặc có thể bán áp dụng cho hóa đơn bán lẻ
2
Lưu thu ngân mặc định là nhân viên bán hàng khi không điền thông tin
Áp dụng khi tạo hóa đơn bán lẻ, đơn hàng
3
Tự động gắn nhân viên bán hàng phụ trách khách hàng khi nhập thông tin khách hàng mới
Áp dụng khi tạo hóa đơn bán lẻ, đơn hàng
4
Chỉ gợi ý nhân viên bán hàng được gắn với cửa hàng của hóa đơn
Áp dụng khi tạo hóa đơn bán lẻ, đơn hàng
5
Bán hàng hỗ trợ các sản phẩm sử dụng IMEI
Bật cài đặt này để cho phép bán sản phẩm IMEI
6
Không cho phép nhập nhà cung cấp IMEI đã tồn tại trên hệ thống
Nếu doanh nghiệp có dịch vụ nhập máy cũ đã bán thì không bật cài đặt này
7
Bán hàng theo lô sản xuất
Bật cài đặt này cho phép bán sản phẩm theo lô
8
Bán hàng hỗ trợ quét mã vạch cân điện tử
Bật cài đặt này cho phép quét mã vạch cân điện tử
9
Yêu cầu nhập nhân viên bán hàng khi lập hóa đơn bán lẻ, bán sỉ, đơn hàng
Bật cài đặt này để bắt buộc nhập thông tin nhân viên bán hàng khi lên hóa đơn bán lẻ, sỉ
10
Yêu cầu nhập nhân viên kỹ thuật khi lập hóa đơn bán lẻ
Bật cài đặt này để bắt buộc nhập thông tin nhân viên kỹ thuật khi lên hóa đơn bán lẻ, sỉ
11
Nhập hàng có hạn sử dụng của sản phẩm
Bật cài đặt này sẽ hiện thêm ô nhập Hạn sử dụng khi Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
12
Yêu cầu nhập thông tin khách hàng: Phải nhập tên và số điện thoại trên hóa đơn
Bật cài đặt này sẽ hiện thêm điều kiện bắt buộc phải nhập khi lên hóa đơn như: Email khách hàng, Sinh nhật, Giới tính, Nguồn khách hàng, Thành phố, Nhóm khách hàng
13
Khi thêm sản phẩm đã tồn tại trong danh sách
Bật cài đặt này để khi lập hóa đơn có thể lựa chọn sản phẩm mới được hiện lên đầu hóa đơn hoặc giữ nguyên vị trí

Thanh toán

Số
Tên
Ý nghĩa
1
Quẹt thẻ
Bật cài đặt để cho phép hình thức quẹt thẻ khi thanh toán
2
Chuyển khoản
Bật cài đặt để cho phép hình thức chuyển khoản khi thanh toán
3
Trả góp
Bật cài đặt để cho phép hình thức trả góp khi thanh toán
4
QrCode MoMo
Bật cài đặt để cho phép hình thức mã QrCode MoMo khi thanh toán, phương thức này cần cài đặt với bên Momo trước
5
Trả góp Flik qua MoMo
Bật cài đặt để cho phép hình thức trả góp Flik qua MoMo khi thanh toán
6
Ví trả sau MoMo
Bật cài đặt để cho phép hình thức ví trả sau MoMo khi thanh toán

Trả hàng

Số
Tên
Ý nghĩa
1
Cửa hàng được phép đổi trả
Nếu không bật cài đặt này, khách hàng có thể mang hàng tới toàn bộ các cửa hàng để đổi trả, nếu bật cài đặt này thì chỉ được đổi trả tại cửa hàng đã mua
2
Thu hồi điểm tích lũy từ hóa đơn mua hàng
Cho phép doanh nghiệp thu hồi điểm tích lũy khi khách hàng trả hàng với 1 trong 2 lựa chọn là: Thu hồi toàn bộ điểm hoặc theo tỉ lệ tổng trả/tổng mua
3
Trả hàng từ doanh nghiệp khác
Tạo phiếu yêu cầu nhập khi doanh nghiệp khác trả hàng cho doanh nghiệp của bạn loại nào? (loại nhập bán sỉ hay nhập khác)
4
Chuyển điểm tích lũy thành phí trả hàng
Bật cài đặt để khi trả hàng nếu khách không đủ điểm tích lũy để thu hồi, hệ thống sẽ tự động chuyển thành phí trả hàng
5
Bắt buộc đổi trả hàng
Bật cài đặt để khi trả hàng nếu khách không đủ điểm tích lũy để thu hồi, hệ thống sẽ tự động chuyển thành phí trả hàng
6
Số ngày trả hàng
Cài đặt số ngày cho phép tạo hóa đơn trả hàng kể từ ngày mua hóa đơn gốc
7
Kho trả nhà cung cấp
Các kho được chọn sẽ không bị chặn trả nhà cung cấp
8
Quy định trả hàng
Quy định chỉ áp dụng cho bán sỉ, các lần mua sẽ được áp dụng với tỉ lệ mua tương ứng hoặc lần mua nhỏ hơn gần nhất

Xuất nhập kho

Số
Tên
Ý nghĩa
1
Cho phép xuất quà tặng nợ ở kho khác
Cho phép xuất quà tặng nợ ở kho khác với kho đã phát sinh quà tặng
2
Sản phẩm IMEI, Sản phẩm bán theo lô tính giá vốn theo giá đích danh
Lưu giá vốn đích danh cho IMEI và Lô hàng theo giá nhập của phiếu nhập kho nhà cung cấp
3
Yêu cầu nhập nhà cung cấp khi lập phiếu nhập hàng nhà cung cấp hoặc xuất trả hàng nhà cung cấp
Bật cài đặt này để bắt buộc nhập thông tin nhà cung cấp khi làm phiếu xnk
4
Xuất âm trả Nhà cung cấp
Cho phép xuất phiếu trả nhà cung cấp lớn hơn số tồn hiện có
5
Xuất âm chuyển kho
Cho phép xuất chuyển kho lớn hơn số tồn hiện có
6
Xuất âm bán sỉ
Cho phép xuất bán sỉ lớn hơn số tồn hiện có
7
Xuất âm khác
Cho phép xuất phiếu khác lớn hơn số tồn hiện có
8
Chặn xuất âm nhà cung cấp + xuất âm khác
Chặn xuất âm theo số có thể bán + số lỗi
9
Xuất âm linh kiện bảo hànhCho phép xuất phiếu link kiện bảo hành lớn hơn số tồn hiện có
10
Ẩn các cột giá nhập khi lập phiếu nhập kho, phiếu nháp nhập kho, trả hàng nhà cung cấp
Áp dụng cho các tài khoản không có phân quyền được xem giá nhập
11
Bắt buộc bắt điền khách hàng khi tạo xuất kho khác
Bật cài đặt này để bắt buộc bắt điền khách hàng khi tạo xuất kho khác
12
Xác nhận phiếu yêu cầu XNK
Bật cài đặt này thì người tạo phiếu XNK mới là người tạo phiếu yêu cầu XNK
13
Cài đặt số ngày được sửa phiếu XNK
Cài đặt số ngày cho phép sửa phiếu XNK, không quá 1000 ngày và ngoại trừ tài khoản giám đốc
14
Cài đặt số ngày được xóa phiếu XNK
Cài đặt số ngày cho phép xóa phiếu XNK, không quá 1000 ngày và ngoại trừ tài khoản giám đốc
15
Tích hợp SaiGon Centre
Điền mã máy cố định (8 số) do Trung tâm thương mại SaiGon Centre cung cấp cho các cửa hàng nằm trong trung tâm này
Cài đặt bán hàng và xuất nhập kho

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi thể cài đặt bán âm được không?

Bạn vào cài đặt >> Bán hàng và xuất nhập kho >> Lập hóa đơn bán lẻ, đơn hàng: Chặn bán âm Nhanhvn hiện hỗ trợ cài đặt chặn bán âm theo 2 cách:
  • Chặn xuất lớn hơn số lượng tồn trong kho: Dùng cho việc ưu tiên bán hàng offline tại cửa hàng trước.
  • Chặn xuất lớn hơn số lượng có thể bán: Dùng cho việc ưu tiên giữ hàng cho đơn online trên web, facebook, hoặc các sàn TMĐT. Bạn kiểm tra nếu doanh nghiệp đang bật cài đặt này có thể tắt đi là sẽ bán âm được

2. Khi chặn xuất tồn âm trong phần cài đặt bán hàng và xnk thì không bán được hàng tại cửa hàng, còn vẫn lên đơn được ở phần đơn hàng phải không? Phần đơn hàng ko bị ảnh hưởng gì?

  • Chặn bán âm và chặn lên đơn theo số có thể bán là 2 khái niệm và bản chất khác nhau.
  • Chặn bán âm bản chất là chặn tạo phiếu xuất kho cho sản phẩm mà nếu xuất xong sẽ dẫn đến tồn (và cả tổng tồn) bị âm.
  • Chặn lên đơn theo số có thể bán thì là chặn lên đơn với số lượng lớn hơn tồn Có thể bán chứ ko phải tổng tồn. VIệc lên đơn mới thì sẽ ko ảnh hưởng gì đến XNK.
Trả lời lần lượt sẽ là: Đúng. Đơn hàng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu sản phẩm, đang ko có tồn, thì ko thể cập nhật đơn sang trạng thái "Thành công" được.